Senioru deju kopai “Brūklenājs” – 20

29.09.2022.

23. septembrī Preiļu 1. pamatskolas zālē pulcējās senioru deju kolektīva “Brūklenājs” dejotāji, lai izvērtētu 20 gados paveikto, dejotu un priecātos par draugu, atbalstītāju un viesu sirsnīgajiem apsveikumiem.

Pasākuma rozīnīte bija “Brūklenāja” aktivitāšu, bijušo dejotāju, arī to, kuras jau atdusas kapu kalniņā, fotogalerija, ko visus pasākuma laiku varēja vērot uz lielā ekrāna. Man ļoti patika Preiļu Kultūras centra vadītāja Gunta Skrimbļa teiktais par vienmēr smaidīgo, izdarīgo dejotāju Terēziju Krumpāni, jo man viņa bija arī deju partnere. Visiem dejotājiem senioriem bija aiznestas un uzliktas svecītes uz kapiem, lai to liesmiņas silda viņu dvēselītes kā pateicībā par kopā pavadīto laiku.

Bija patīkami tikties un svinēt šos skaistos svētkus ar agrāk dejojušām seniorēm un senioriem. Paldies visiem mūsu draugiem – dziedošajiem “Viršiem”, kuri vienmēr mūs uzmundrināja kopīgos braucienos uz festivāliem. Prieks bija redzēt arī Vārkavas senioru deju kolektīvu “Odziņas” un “Dzīves virpulī” dejotājus – paldies par skaistajiem vēlējumiem un dejām!

Ļoti liela pateicība visiem Preiļu Kultūras centra darbiniekiem, kuri ar lielo darbu mūsu “Brūklenāja” jubilejas pasākumu padarīja ziedošu, jautru, sirsnīgu. Visu manu brūklenāju sirdis saplauka kā oga – brūklene, kura gatava arī turpmāk ziedēt, dziedēt un priecēt skatītājus.

Deju kolektīva “Brūklenājs” dejotāja
Elma Aksjonova

Pēdējās izmaiņas: 29.09.2022.