Informācija par apkures pieslēgšanu Preiļos

27.09.2022.

SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” informē, ka ir uzsācis pakāpenisku daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apkures sistēmu uzpildīšanu un spiediena pārbaudi.

Lūgums pievērst uzmanību tiem iedzīvotājiem, kuru īpašumos tika veikti apkures sistēmas remontdarbi! Lai izvairītos no dzīvokļu appludināšanas, lūdzam ziņot SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” par montāžā nepabeigtiem darbiem vai citiem apkures sistēmas bojājumiem!

AVĀRIJAS DIENESTS – 65307085, 29397974

Tie daudzdzīvokļu nami, kur ir uzstādīti automātiskie siltummezgli, var izvēlēties, kad pieslēgt apkuri un kad to atslēgt. Par apkures pieslēgšanu lemj mājas pilnvarotā persona vai dzīvokļu īpašnieku vairākums kopsapulces laikā (50% + 1 balss), un ar šo lēmumu rakstiski informē SIA “PREIĻU SAIMNIEKS”. Izņēmums ir Daugavpils un A. Upīšu ielu mikrorajons, kur darbojas četru cauruļu sistēma, un apkuri iespējams pieslēgt tikai visām mikrorajona mājām vienlaikus, līdzīgi ir arī daudzdzīvokļu mājās Daugavpils ielā 51, Daugavpils ielā 53, 1.Maija ielā 5, Cēsu ielā 9, Cēsu ielā 11 un Liepājas ielā 40.

Ja no daudzdzīvokļu nama netiks saņemts iesniegums ar vēlmi pieslēgt apkuri, tad apkures sezonas sākumu jūsu mājā noteiks SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” Siltumapgādes daļa orientējoties pēc vidējās diennakts ārējās gaisa temperatūras.

25. septembrī apkure tika uzsākta pirmsskolas izglītības iestādē “Pasaciņa” (Celtnieku ielā 10a un Mehanizatoru ielā 4). Šodien (27. septembrī) apkure tika pieslēgta Preiļu novada Labklājības pārvaldes sociālajam dienestam.

SIA “PREIĻU SAIMNIEKS”
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Inga Krekele

Pēdējās izmaiņas: 27.09.2022.