Preiļos notika pirmsskolas izglītības iestāžu seminārs

14.09.2022.

13. septembrī Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā pulcējās Preiļu novada pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi, lai kopīgi ar Preiļu novada Izglītības pārvaldi pārrunātu aktualitātes un kopīgi risināmos jautājumus. Izglītības pārvaldes vadītājs Andrejs Zagorskis semināra sākumā informēja par svarīgākajiem jaunumiem. Pēc tam par neformālo un interešu izglītību stāstīja Izglītības pārvaldes karjeras un neformālās izglītības speciāliste Solvita Ķibere, bet par iekļaujošo izglītību klātesošos informēja bērnu tiesību un pirmsskolas speciāliste Anita Džeriņa.

Prezentējot kopsavilkumu par visām Preiļu novada pirmsskolas izglītības iestādēm, ļoti vērtīgu lekciju sniedza pirmsskolas jomu koordinatore Vita Anspoka. Pagājušā mācību gada noslēgumā Izglītības pārvalde viesojās visās novada pirmsskolas izglītības iestādēs, kur tikās ar iestāžu vadītājiem, piedalījās atvērtajās nodarbībās, iepazinās gan ar iestādes darbiniekiem, gan dokumentāciju, gan izstrādātajiem mācību materiāliem. Par katru no pirmsskolas izglītības iestādēm bija sagatavots, gan pozitīvo prakšu un piemēru saraksts, gan ieteikumi.

Izglītības pārvalde kopumā bija konstatējusi, ka lielā daļā izglītības iestāžu ir izstrādāti lieliski mācību materiāli. Pedagogi un pārvaldes speciālisti vienojās par kopīgas virtuālās krātuves izveidi, kurā ikviens audzinātājs varētu apskatīt citu novada pirmskolas izglītības iestāžu kolēģu materiālus un labās prakses piemērus. V. Anspoka kopīgi ar kolēģiem atzina, ka tas, kas būtu uzlabojams ir caurviju prasmju iekļaušana pirmsskolas mācību programmās. Šī iemesla dēļ semināra dienas otrajā daļā uzstājās organizācijas “Radošuma pils” lektore Dina Jaunzeme, kura stāstīja par caurviju prasmēm. “Radošuma pils” ir organizācija, kura  apvieno dažādu nozaru cilvēkus, lai rastu, iedzīvinātu un mācītu pieejas, kuras veido personību un uz izaugsmi vērstu vidi Latvijas izglītības iestādēs.

Dienas laikā tika aizskartas arī ļoti sāpīgas un sarežģītas tēmas ar ko ikdienā jāstrādā pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem: sadarbība ar ģimenēm un bērniem, kuriem ir autiskā spektra traucējumi, uzmanības deficīts un hiperaktivitāte; mācību materiālu izstrāde bērniem ar uztveres traucējumiem; atbalsta personāla trūkums darbam ar bērniem, kuriem nepieciešama individuāla pieeja u.c. Atbildot uz šīm pedagogu bažām, Preiļu novada pašvaldības Izglītības pārvalde aicināja neklusēt par problēmsituācijām un nekavējoties informēt gan izglītības iestādes vadību, gan izglītības pārvaldi, jo kopīgā sadarbībā un komunicējot arī ar pašvaldību, ir iespējas meklēt risinājumus arī nestandarta situācijās.

 

Informācija sagatavojusi
Preiļu novada pašvaldības
Sabiedrības iesaistes un mārketinga daļa

 

Pēdējās izmaiņas: 14.09.2022.