14. septembra ārkārtas domes sēdes darba kārtība

13.09.2022.

Preiļu novada domes ārkārtas sēde notiks 2022. gada 14. septembrī plkst. 9.00 Preiļu novada pašvaldības administrācijas ēkā Raiņa bulvāris 19, Preiļos, 2. stāva zālē.

Darba kārtība:

1. Par Preiļu novada domes 2022. gada 30. jūnija lēmuma “Par Preiļu novada pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu tarificējamo pedagogu, atbalsta personāla darba slodžu sadali no pašvaldības budžeta” (protokols Nr. 14.; 30.§) precizēšanu;
2. Par trauku iegādi skolēnu ēdināšanas vajadzībām Preiļu pilsētas skolās;
3. Par Galvojuma līguma slēgšanu ar SIA “Preiļu saimnieks”;
4. Par Preiļu novada pašvaldības kustamās mantas izsoļu rīkošanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu;
5. Par maksu par pakalpojumiem Ukrainas civiliedzīvotājiem Preiļu novada pašvaldības dienesta viesnīcās.

Darba kārtība (PDF)

Pēdējās izmaiņas: 13.09.2022.