Labdarības pasākums “Biedrībai “Dzintars 2007” – 15”

12.09.2022.

Skaistā 27. augusta dienā, kad saulīte vēl sildīja, liepas bija zaļas, debesīs slējās bērzu cekuli, mākoņi lidinājās savā vaļā, dārzos sveicināja košas asteres, dālijas un staltās gladiolas un krita āboli, biedrība „Dzintars 2007” pulcināja vietējo sabiedrību, pašdarbības kolektīvus un Vārkavas pamatskolas skolēnus uz labdarības pasākumu.

Jā, mūsu acīs ir prieks par paveiktajiem darbiņiem šajos gados, bet prātos un sirdīs mēs esam pret karu Ukrainā, kur jau vairāk kā pusgadu tiek nogalināti iedzīvotāji, bērni, iznīcinātas skolas, bērnudārzi, uzņēmumi, salauztas dzīves. Mēs nosodām Krievijas agresiju, arī ar biedrības ziedojumu atbalstījām Ukrainas iedzīvotājus. Galvenais – lai miers virs zemes, pārējo varam veidot paši. Ar vietējo pašdarbības kolektīvu atbalstu, pašu veidots tapa šis pasākums.

Mazliet no biedrības pirmsākumiem. 2007. gada 30. martā bijušās Rimicānu pamatskolas skolēni, skolotāji un vietējie jaunieši (kopā 19 personas) izveido iniciatīvas grupu ar mērķi – sabiedrības un indivīdu sociālā integrācija, iedzīvotāju līdzdalības paaugstināšana sabiedrības dzīves norisēs. Vienojas par biedrības nosaukumu „Dzintars 2007” un nolemj organizēt Rimicānu pamatskolas sporta laukuma sakopšanas talku. 4. maijā tiek apstiprināti biedrības statūti. 25. jūnijā Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs izsniedz biedrībai reģistrācijas apliecību. 2011. gadā biedrībai piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss trijās jomās. Viena no tām ir labdarība, tāpēc augusta nogalē vietējie tika pulcināti uz labdarības pasākumu, lai ne tikai stāstītu par biedrības paveikto šajos 15 gados, bet lai paklausītos koncertu, ziedojot iepriecinātu un sniegtu atbalstu sociālā aprūpes centra “Vārkava” iemītniekiem un, protams, lai radītu svētku sajūtu visiem klātesošajiem.

No 2010. līdz 2014. gadam saņemot ES atbalstu un bijušās Vārkavas novada domes līdzfinansējumu, realizēti 4 projekti, kuru ietvaros izremontētas 2. stāva telpas bijušajā Rimicānu pamatskolā, izveidots mūžizglītības iespēju centrs, iegādātas informācijas tehnoloģijas, mēbeles, aprīkojums sporta aktivitātēm, izveidota rotaļu pilsētiņa bērniem pie Rožkalnu pagasta pārvaldes. Realizējot Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstīto projektu “Prieks kopā darboties Rimicānos”, vairāk kā 1,5 gada garumā 1 – 2 reizes mēnesī notika nodarbības gan floristikā, gan rokdarbos. Nodarbībās tika darināti gan ziedu, gan konfekšu pušķi, Adventa vainagi, dažādas kompozīcijas, apsveikuma kartītes u.c. Kokapstrādes nodarbības – tika radīta iespēja Vārkavas novada skolēniem piedalīties tehniskās jaunrades nodarbībās, apgūstot praktiskas iemaņas dažādu modeļu un maketu izgatavošanā, attīstīt interesi par inženierzinātnēm, dizainu. Seno mantu istabas iekārtošana un atklāšana, telpā “Vajadzīgas lietas” vairāku gadu garumā varēja saņemt friziera un šuvēja pakalpojumus, ekskursijas pa mūsu mīļo un skaisto Latviju – Rēzekne, Ludza, Cēsis, Valmiera, Kuldīga, Sabile, Ventspils, Liepāja, Grobiņa, Aizpute un šovasar brīnišķīga ekskursija uz Alūksni, organizētas daudzas citas aktivitātes.

Pasākuma laikā visus priecēja vietējo pašdarbnieku un Vārkavas pamatskolas 4 skolēnu – mūsu  jauno talantu koncerts. Liels paldies vokālajam ansamblim “Savādi gan”, folkloras kopām “Dzeipurs” un “Vecvārkava”, deju kopai “Dzīves virpulī” un Maijai Lazdānei (akordeons), Elīnai Ziemelei (klavieres), Mārtiņam Upeniekam (saksofons), Dominikam Kusiņam (stāstnieks).

Sirsnīgs paldies Preiļu novada domes priekšsēdētāja 2. vietniecei Anitai Brakovskai, Vārkavas apvienības pārvaldes vadītājai Intai Kivleniecei, kā arī pašdarbības kolektīvu pārstāvjiem par labiem un uzmundrinošiem vēlējumiem mūsu biedrībai.

 

Paldies Preiļu novada kultūras pasākumu organizatorei Inārai Určai par iespēju nodrošināt labdarības pasākuma apskaņošanu.

Tā kā pasākuma laikā bija iespēja ziedot sociālās aprūpes centra “Vārkava” iemītniekiem, tika saziedoti 174 eiro, par ko mēs visiem mīļi pateicamies. Lielu paldies sakām Andreja Eglīša Latviešu Nacionālajam fondam Stokholmā, kas ziedoja 500 eiro medikamentu iegādei. Gan par labdarības pasākuma laikā saziedotajiem līdzekļiem, gan par fonda atbalstu tika iegādātas medicīniskās preces un 6. septembrī nogādātas sociālās aprūpes centrā “Vārkava”. Arī centra vadītāja Lidija Krasnais saka liels paldies visiem ziedotājiem.

Pasākuma noslēgumā visi tika aicināti uz biedrības „Dzintars 2007” biedru sarūpēto cienastu.

Rakstniece Zenta Mauriņa ir teikusi: „Labs darbs ir gaisma, ko nevar noslēpt. Tumsa vienmēr ir cīnījusies pret gaismu, tumsas vienmēr ir bijis vairāk, bet tomēr – gaisma vienmēr ir bijusi tā, kas uzvarējusi. Katru rītu lec jauna saule un katrā laikmetā piedzimst tādi cilvēki, kas gādā par to, lai neiznīktu ticība cilvēkam.”

 

                                                                                              Biedrības “Dzintars 2007”
valdes priekšsēdētāja
Velta Ziemele

Pēdējās izmaiņas: 12.09.2022.