Projekts “I.m. I. – eju tālāk” Preiļu 1.pamatskolā

12.09.2022.

Preiļu 1. pamatskolā vasaras brīvlaika pēdējā nedēļā notika iztēles, dzīves redzējuma un sevis apzināšanos rosinošs piecu dienu aktivitāšu projekts “I.am.I – eju tālāk”, kuru īstenoja biedrība “IN-LAAT” piedaloties atklātā projektu konkursā “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos”, kuru finansē Eiropas Sociālais fonds. Šī projekta mērķis ir jauniešu iekšējā potenciāla un resursu atvēršana. Mērķa sasniegšanā tika izmantotas neformālās mācību metodes, caur kuru daudzveidību un dažādo pieeju tika rasti risinājumi tādām grūtībām kā emociju atpazīšana un vadīšana, motivācijas aktualizēšana, dzīves redzējuma paplašināšana, mentālās veselības stiprināšana ar kurām ikdienā sastopas jaunieši, lai   novērstu priekšlaicīgus mācību pārtraukšanas riskus. Projektā iesaistījās 20 jaunieši.

Lai sasniegtu augstāk minētos mērķi, katra diena tika veltīta kādai sevis izziņas tēmai – āra dzīves aktivitātes, kā veselīga dzīvesveida un dzīves prasmju stiprināšanas apzināšanās, labas uzvedības etiķete, kas palīdz atvērt jebkuras durvis, karjera- kas atver ceļu sevis realizācijai, brīvprātīgais darbs – kā vērtīga pienesuma sniegšana sabiedrībā, un emocijas, kuru iespaidā cilvēki izdara izvēles – kā konstruktīvas tā destruktīvas.

Īpaši jāuzsver trešā projekta diena, kas veltīta labdarībai – jaunieši piedalījās savas skolas labiekārtošanas darbos. Skolēni palīdzēja labiekārtot skolas apkārtni pirms Zinību dienas. Tika laistītas un uzkoptas puķu dobes. Daļa skolēnu strādāja skolas bibliotēkā, kārtoja mācību literatūru.

Noslēdzoties projektam jaunieši pauda pateicību un gandarījumu par apgūto un izzināto.

Kopumā gan dalībnieki, gan projekta īstenotāji pozitīvi vērtē tā norisi un pateicas par iespēju to veidot Preiļu 1. pamatskolā. Pateicamies skolēniem, kuri aktīvi iesaistījās katras dienas aktivitātēs.

Liels paldies arī skolas administrācijai, un īpaši, skolotājai Vinetai Vjaksei par interesi un iesaisti projekta aktivitātēs. Paldies arī Preiļu novada pašvaldībai un PuMPuRS par veiksmīgu sadarbību!

 

Dalība projektā skolēniem tika finansēta no Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS).

 

Informāciju sagatavoja biedrība “IN-LAAT”.

 

 

Pēdējās izmaiņas: 12.09.2022.