Skolēni vasaras nodarbinātības programmas laikā ieguvuši jaunas prasmes un bijuši labi palīgi pašvaldības iestāžu darbā

08.09.2022.

Lai veicinātu skolēnu lietderīgu brīvā laika pavadīšanu vasarā, apgūtu jaunas prasmes un iemaņas, kā arī pirmo darba pieredzi, Preiļu novada pašvaldība sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA) organizēja skolēnu vasaras nodarbinātības programmu, kuras laikā no 1. jūnija līdz 31. augustam vasaras darbā (90 pusslodzēs) tika iesaistīti pašvaldības skolu audzēkņi. Vasaras darbu dažādos amatos (palīgstrādnieks, labiekārtošanas strādnieks, jaunatnes darbinieks, dārznieks) jaunieši bija izvēlējušies veikt Preiļu novada Sociālās aprūpes centros, skolās, pagastu pārvaldēs, jauniešu centros u.c.  Nodarbinātie skolēni strādāja vienu mēnesi pusslodzes darbu, saņemot atlīdzību pēc valstī noteiktās minimālās stundas tarifa likmes. Preiļu novada pašvaldība vasaras nodarbinātības programmai 2022. gada budžetā bija ieplānojusi līdzfinansējumu 20 200 EUR (kur ietilpst 50% skolēnu darba alga, skolēnu darba algas kompensācija, skolēnu un darba vadītāju sociālais nodoklis), 50% no skolēnu algu summas tika saņemti kā valsts dotācija. 

Ar atziņām par jauniešu nodarbinātības programmas koordinēšanu Preiļu novadā dalās Preiļu novada domes priekšsēdētāja otrā vietniece Anita Brakovska: “Man bija liels prieks vadīt šo aktivitāti, jo iepazinu vairāk darba vadītājus un jauniešus, kā arī guvu vērtīgu pieredzi. Nākamajā gadā šo programmu pašvaldībā noteikti ir jāatbalsta, jo jaunieši ir ļoti lieli palīgi – no visām darba vietām esmu saņēmusi pozitīvas atsauksmes par viņu paveikto. Šobrīd ar domes vadību apsveram iespēju, ka nākamā gada vasarā darbu varētu piedāvāt ne tikai skolēniem, kuri mācās Preiļu novada pašvaldības dibinātajās mācību iestādēs, bet visiem, kuri ir deklarēti Preiļu novada teritorijā. Tādā gadījumā budžetā būs jāieplāno vēl papildu līdzekļi. Arī šajā gadā piedāvātās darba vietas ievērojami pārsniedza budžeta iespējas. Bija izveidota komisija, kas lēma, cik darba vietu piešķirt katrai iestādei. Vienojāmies par vienotu attieksmi – katrā iestādē jaunieši strādāja tikai uz pusslodzi. Uzskatu, ka vasaras darbs viņiem ir ļoti laba iespēja izmēģināt pieaugušo dzīvi – pirmo reizi slēgt līgumu, uzņemties atbildību, apgūt kādu specialitāti, patstāvīgi nopelnīt pirmo naudu. Vasaras darbs veic arī audzinošu funkciju, kas mūsdienās jauniešiem ir ļoti, ļoti vajadzīga.” Lai gan jauniešu interese par vasaras darbu bijusi liela, iestādēs, kas atrodas lauku teritorijās, bijušas grūtības ar darbinieku nokomplektēšanu, ko ietekmēja arī jauniešu ierobežotās mobilitātes iespējas.

Seši skolēni strādāja Preiļu novada pašvaldības sociālās aprūpes centros, kur ikdienā veica telpu un apkārtnes uzkopšanas darbus, sarunājās, lasīja priekšā grāmatas vai veda pastaigās centra klientus. Jaunieši pavadīja seniorus arī ekskursijās un piedalījās SAC pasākumos.

SAC “Vārkava” klienti un darbinieki ekskursijā pie Nīcgales Lielā akmens, seniorus pavada nodarbinātības programmas jauniete.

Par skolēnu aktivitātēm SAC “Preiļi” stāsta sociālā darbiniece Aiga Gargurne: “Vasaras mēnešos skolēni laiku pavadīja ar SAC “Preiļi” klientiem, spēlējot dažādas galda spēles, gulošajiem klientiem lasot pasakas. Centra iemītniekiem patika pastaigas pa Preiļu parku. Mēs piedalījāmies arī Preiļu pilsētas svētku noformēšanā, kur iesaistījām gan klientus, gan jauniešus – visi kopā rotājām mūsu iestādi.”

SAC “Preiļi” klienti un jaunietes iesaistījās rotājumu veidošanā.

 

Jauniešiem, kuri bija pieteikušies darbam pagastu pārvaldēs, darāmo darbu sarakstā bija apkārtnes labiekārtošana, telpu uzkopšana, dekorāciju veidošana, palīdzības sniegšana pasākumu noformējumu veidošanā u.c. Par to, kā veicies ar darbiem Upmalas pagasta pārvaldē, dalās jauniete Elizabete Maija: “Šovasar, strādājot pagasta pārvaldē, ieguvu pirmo darba pieredzi, kas noteikti noderēs nākotnei. Darījām daudz dažādus nozīmīgus darbus. Bija prieks strādāt kopā vēl ar citiem jauniešiem, jo darbs grupā vienmēr ir interesantāks. Esmu pateicīga par jautro kolektīvu un draudzīgo darba vidi!”

Deviņi jaunieši tika iesaistīti arī Preiļu parka darbos. “Preiļu parkā vasaras mēnešos strādāja 9 skolēni, katru mēnesi trīs. Savā ziņā daļai no viņiem tas bija izaicinājums, jo vasarā parkā ir daudz darbu un, protams, tas nav atpūtas mirklis. Dažkārt likās, ka to daži skolēni saprata vien pēc pirmajām darba dienām un sarunām ar parka darbiniekiem. Preiļu parka kopšana nav tas vienkāršākais un vieglākais darbs, īpaši tiem skolēniem, kuriem nav prasmju un iemaņu lauku darbos (drogu lasīšana parka tējām, ravēšana, pļaušana, zaru un koku vākšana, atkritumu vākšana utt.). Savukārt tas ir labs veids iepazīstināt jauniešus ar realitāti darbu daudzveidībā un noslogojumā, īpaši, ja tie notiek publiskā ārtelpā. Skolēnu nodarbinātība ir labs veids, kā iepazīstināt jaunieti ar darba tikumu un viest sapratni, kā tas ir pelnīt naudu,” stāsta Preiļu muižas kompleksa un parka vadītāja Sanda Čingule-Vinogradova.

Jauniešu centrs “ČETRI”  un Riebiņu MJIC “Pakāpieni” uzņēma darbā četrus jauniešus, kuru pienākumos ietilpa digitālā saziņa ar citiem jauniešiem, brīvā laika aktivitāšu rīkošana, citu jauniešu iesaistīšana centru darbā. Ar savu pieredzi dalās jaunietis Nikita: “Jaunatnes darbs man bija ļoti interesants, jo es pats esmu jaunietis un ikdienā ar draugiem regulāri apmeklēju jauniešu centru “Pakāpieni”. Pirmo reizi man bija iespēja rīkot pasākumus un es sapratu, cik ļoti sarežģīti un atbildīgi tas ir, tāpēc tagad vēl vairāk novērtēju jaunatnes darbu. Darbā ieguvu daudz jaunas zināšanas un prasmes saistībā gan ar jaunatnes jomu, gan ar pašvaldības iestādes darbu, kas, domāju, noderēs man arī turpmāk.”

Jaunietis Nikita vasaras darba laikā izmēģināja volejbola tiesneša amatu Jauniešu dienās 26. augustā
Jaunietis Mikus Everts strādāja jauniešu centrā “ČETRI” jūnijā

Vasaras nodarbinātības programmā iesaistījās arī Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skola (PBJSS), kur vasaras darbus veica četri jaunieši – divi jūnijā un divi jūlijā. “Mums ir pozitīva pieredze ar jauniešu darbu jau vairāku gadu garumā.  Arī šogad jaunieši bija čakli un piedalījās dažādos labiekārtošanas darbos. Jaunieši strādāja arī pludmalē, ravēja BMX trasi, sporta laukumu Kooperatīvu ielā 3 un palīdzēja ar dažādiem darbiņiem mūsu pašu sporta skolas stadionā,” informēja PBJSS skolēnu vasaras darba vadītāja Kristīne Gribonika.

Jaunieši vasaras darbu veica arī Preiļu novada pašvaldības izglītības iestādēs gan Preiļu pilsētā, gan pagastos. Riebiņu vidusskolā jaunieši strādāja jūnijā un augustā, katru mēnesi trīs jaunieši. “Šī programma mums bija liels atbalsts gan pie iestādes apkārtnes, gan iekštelpu uzkopšanas, gan sagatavošanās darbiem jaunajam mācību gadam. Pašiem jauniešiem arī bija vērtīgi, kasot no galdu apakšām salīmētās košļenes, apdomāt par savām ikdienas darbībām mācību laikā skolā. Jaunieši uzkopa arī apkārtni, ravēja puķes, mazgāja logus ar mazgāšanas robotiņu (jo sporta zālei ir augsti logi), mūsu pašu skolnieks skolas apkārtnes teritorijā ar traktoriņu pļāva zāli. Varēja redzēt, ka viņiem pašiem patika, ka ar savu darbu viņi pilnveido un uzlabo savu apkārtējo vidi. Mūsu saimniecības daļas vadītājs Juris Čižiks un ēdnīcas vadītāja Anita Cakule, kuri vadīja jauniešu darbus, bija ļoti ieinteresēti un pretimnākoši. Esam apmierināti ar jauniešu darbu, protams, ka mācījām arī disciplīnu, ievērot darba laiku, laicīgi brīdināt par kavējumiem, jo jauniešiem tas viss nav pašsaprotami. Darba prasmes ar šo programmu tiešām var apgūt.  Iepriekš Riebiņu novadā šādas aktivitātes nebija, tādēļ šogad arī pieteicāmies dalībai. Mēs šajā aktivitātē iesaistītos arī turpmāk, ja pašvaldība to organizēs arī nākamajā gadā, piedāvājot darbus ne tikai skolā, bet arī citās iestādēs pagastos. Paldies pašvaldībai par šīs programmas nodrošināšanu. Saprotu, ka vajag domāt arī par ekonomēšanu, bet šis bija ļoti vērtīgs atbalsts un labs ieguldījums,” par  Riebiņu vidusskolas  pieredzi vasaras nodarbinātības programmā pastāstīja skolas direktore Ineta Anspoka.

Riebiņu vidusskolas apkārtnes sakopšanā piedalījušies arī vasaras nodarbinātības jaunieši. Preiļu novada sakoptības konkursā sabiedrisko iestāžu kategorijā Riebiņu vidusskola bija ieņēmusi otro vietu.

Pateicamies visiem novada jauniešiem par ieguldījumu pašvaldības darbā! Paldies vasaras darbu vadītājiem par sapratni un darbu organizēšanu, paldies pašvaldībai un NVA par programmas sniegtajām iespējām!

 

Informācija sagatavojusi
Preiļu novada pašvaldības
Sabiedrības iesaistes un mārketinga daļa

 

Pēdējās izmaiņas: 08.09.2022.