LU Jēkabpils filiālē viss notiek!

07.09.2022.

Piedāvājam tālākizglītības programmas kursus:  B programma “pedagoģiskās darbības pamati” – 72 h.

Programmas tematika:

  • audzinātājdarbības būtība un virzieni;
  • pedagoģijas zinātne un pedagoģiskā darbība;
  • pedagogs kultūrvidē;
  • didaktika;
  • attīstības psiholoģija;
  • ievads mediju pedagoģijā;
  • pedagoģiskā vide daudzkultūru sabiedrībā;
  • pedagoģiskā procesa organizācija un komponenti.

Mērķauditorija:

Personas ar vidējo profesionālo vai augstāko izglītību, kurām  nepieciešama pedagoģiskā izglītība.

Programmas apguves rezultātā tiks iegūts Sertifikāts par tiesībām veikt pedagoģisko darbību.

Kontaktinformācija: https://www.jekabpils.lu.lv/par-mums/kontakti/

Ministru kabineta noteikumi Nr. 569

Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību.

Nepieciešamais dalībnieku skaits: 20 cilvēki grupā

Laiks: sestdienās LU Jēkabpils filiālē

Zvani un piesakies: 28645774

Pēdējās izmaiņas: 07.09.2022.