Izmaiņas Preiļu novada Bāriņtiesas darba organizācijā

05.09.2022.

Preiļu novada Bāriņtiesa informē, ka no 2022. gada 06. septembra tiek mainīta darba organizācija iestādē. Turpmāk bāriņtiesas locekļi pieņems apmeklētājus Riebiņu, Vārkavas un Aglonas pagastu pārvaldēs pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 18.00. Pārējās darba dienās darbinieki veiks savus pienākumus Preiļos, Aglonas ielā 1a, lai nodrošinātu kvalitatīvāku bērnu un aizgādnībā esošo personu personisko un mantisko interešu un tiesību aizstāvēšanu.

Bāriņtiesas apliecinājumu pakalpojumi pārvaldēs būs pieejami tikai pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00. Ārpus norādītā laika bāriņtiesas apliecinājumi netiks veikti, lūdzam novada iedzīvotājus izmantot notāra pakalpojumus.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumos sazināties ar Bāriņtiesas darbiniekiem, kontakti pieejami ŠEIT. 

Pēdējās izmaiņas: 05.09.2022.