Preiļu novada Izglītības pārvalde aicina iesniegt interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmas izvērtēšanai un licencēšanai

05.09.2022.

Preiļu novada interešu un neformālās izglītības īstenotāji!

Preiļu novada Izglītības pārvalde aicina iesniegt interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmas izvērtēšanai un licencēšanai. Tiek aicināti visi, kuri īsteno meistarklases, sporta treniņgrupas, interešu grupu nodarbības, pedagogu privātprakses , studijas, darbnīcas un citas aktivitātes neformālajā izglītībā.

Licences saņemšanai jāiesniedz šādi dokumenti:

  • iesniegums licences saņemšanai;
  • licencējamā programma datorsalikumā -nosaukums, mērķi un uzdevumi, programmas īstenošanas forma, izglītības programmas apjomu, programmas mērķauditorija( norādot vecuma un specializācijas grupas), programmas saturu (tematiskais plāns un stundu skaits) ,plānotie rezultāti;
  • licencējamās programmas īstenošanai nepieciešamā personāla saraksts, pievienojot izglītības dokumentu kopijas;
  • īpašumtiesību apliecinoša dokumenta kopija vai nomas līguma kopija par iesniegumā norādīto adresi, kurā tiks īstenota licencētā programma;
  • dokumenta (apliecības vai sertifikāta), kas tiks izsniegts pēc sekmīgas izglītības programmas apguves, paraugu.

Dokumenti jāiesniedz: Solvitai Ķiberei Preiļu novada Izglītības pārvalde

Adrese: 207.kabinets Rēzeknes iela 26, Preiļi, LV5301

Mobilais tālrunis: 26162423

E-pasts: solvita.kibere@preili.lv

Informācija atrodama IP mājas lapā – Preilu novada Izglitibas parvalde  – PKNI-Pieaugušo, karjeras, neformālā izglītība (pvg.edu.lv)

 

Preiļu novada Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas sēde notiks

12.09. plkst. 13.00 Preiļu novada Izglītības pārvaldē (Rēzeknes ielā 26, Preiļi).

 

Solvita Ķibere
Izglītības darba speciālists- pieaugušo, karjeras un neformālās izglītības specialists
Tālrunis:, e-pasts: solvita.kibere@preili.lv

Preiļu novada pašvaldības IP
www.preili.lv

Pēdējās izmaiņas: 05.09.2022.