SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” paziņo par valsts zemes privatizāciju

05.09.2022.

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” paziņo par valsts zemes privatizāciju:
25.08.2022. noslēgts zemesgabala Viļānu ielā 1A, Riebiņos, Riebiņu pagastā, Preiļu novadā, kad. Nr.76620050585, pirkuma līgums. Pircējs – fiziska persona, pirkuma cena 268 EUR.

Pēdējās izmaiņas: 05.09.2022.