Preiļu novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas 14. Saeimas vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu sastāvs

31.08.2022.

Tuvojoties 14. Saeimas vēlēšanām, kas notiks 2022. gada 1. oktobrī, Preiļu novada Vēlēšanu komisija 2022. gada 16. augustā rīkoja sapulci, kuras laikā tika ievēlēti Preiļu novada vēlēšanas iecirkņu komisijas locekļi, izvirzīti komisiju priekšsēdētāji un sekretāri. Jūlijā Vēlēšanu komisija bija izsludinājusi pieteikšanos darbam Preiļu novada vēlēšanu iecirkņu komisijās, izskatot un izvērtējot kandidātu pieteikumus, sapulces laikā komisija lēma:

 • Ievēlēt vēlēšanu iecirkņa Nr.705 (adrese: Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu novads) komisiju šādā sastāvā: Zenta Juranča; Ināra Rutkovska; Sandra Patmalniece; Ingūna Patmalniece; Atis Šņepsts; Rūdolfs Liepnieks; Regīna Pastare. Par iecirkņa komisijas priekšsēdētāju iecelt Zentu Juranču, par iecirkņa komisijas sekretāri iecelt Ināru Rutkovsku.
 • Ievēlēt vēlēšanu iecirkņa Nr.706 (adrese: Preiļu Mūzikas un mākslas skola, Raiņa bulvāris 26, Preiļi, Preiļu novads) iecirkņa komisiju šādā sastāvā: Ivars Pakers, Skaidrīte Medne, Maira Šuksta, Rita Kokorīte, Ligita Trubača, Diāna Bravacka, Sintija Pinka.  Par iecirkņa komisijas priekšsēdētāju iecelt Skaidrīti Medni,  par iecirkņa komisijas sekretāri iecelt Diānu Bravacku.
 • Ievēlēt vēlēšanu iecirkņa Nr. 708 (adrese: Aizkalnes tautas nams, Raiņa iela 7, Aizkalne, Aizkalnes pagasts, Preiļu novads) iecirkņa komisiju šādā sastāvā: Līga Kalniņa, Kintija Lozda, Benita Ivdre, Ilga Lozda, Ilze Atvara Briška. Par iecirkņa komisijas priekšsēdētāju iecelt Ilgu Lozdu, par iecirkņa komisijas sekretāri Benitu Ivdri.
 • Ievēlēt vēlēšanu iecirkņa Nr. 714 (adrese: Aglonas pagasta pārvalde, Somersētas iela 34, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads) iecirkņa komisiju šādā sastāvā: Ina Vucāne, Valentīna Misāne, Elīna Smirnova, Iveta Trubača, Marta Račko, Anatolijs Smirnovs, Tatjana Komare. Par iecirkņa komisijas priekšsēdētāju iecelt Inu Vucāni, par iecirkņa komisijas sekretāri iecelt Tatjanu Komari.
 • Ievēlēt vēlēšanu iecirkņa Nr. 715 (adrese: Galēnu pagasta pārvalde, Kultūras nams, Liepuiela 1, Galēni, Galēnu pagasts, Preiļu novads) iecirkņa komisiju šādā sastāvā: Ieva Brūdere, Zinta Erte, Zaiga Rubene, Mārīte Upeniece – Skutele, Anta Kriviša.  Par iecirkņa komisijas priekšsēdētāju iecelt Ievu Brūderi. Par iecirkņa komisijas sekretāri iecelt Zintu Erti.
 • Ievēlēt vēlēšanu iecirkņa Nr. 717 (adrese: Pelēču pagasta pārvalde, Liepu iela 6, Pelēči, Pelēču pagasts, Preiļu novads) iecirkņa komisiju šādā sastāvā: Osvalds Šņepsts, Marija Zīmele, Andris Kurms, Silvija Šņepste, Silvija Rubine. Par iecirkņa komisijas priekšsēdētāju iecelt Osvaldu Šņepstu. Par iecirkņa komisijas sekretāri iecelt Mariju Zīmeli.
 • Ievēlēt vēlēšanu iecirkņa Nr. 718 (adrese: Riebiņu pagasta pārvalde, Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu pagasts, Preiļu novads) iecirkņa komisiju šādā sastāvā: Ainārs Mūrnieks, Vija Vaivode, Santa Upeniece, Liene Mūrniece, Lolita Pastare, Gunārs Šmukša, Gunda Pastare.  Par iecirkņa komisijas priekšsēdētāju iecelt Santu Upenieci.  Par iecirkņa komisijas sekretāri iecelt Lieni Mūrnieci.
 • Ievēlēt vēlēšanu iecirkņa Nr. 720 (adrese: Rušonas pamatskola, Liepu iela 5A, Kastīre, Rušonas pagasts, Preiļu novads) iecirkņa komisiju šādā sastāvā: Guntis Tjarvja,  Aļona Grebeža, Rudīte Jokste-Kraupša,  Jānis Laizāns, Iveta Casno, Solvita Kraupša,  Marita Kalvāne.  Par iecirkņa komisijas priekšsēdētāju iecelt Ivetu Casno.  Par iecirkņa komisijas sekretāri iecelt Solvitu Kraupšu.
 • Ievēlēt vēlēšanu iecirkņa Nr. 721 (adrese:  Saunas pagasta pārvalde, Brīvības iela 9, Prīkuļi, Saunas pagasts, Preiļu novads) iecirkņa komisiju šādā sastāvā: Elza Spodra Elste, Jadviga Ciša, Aivars Strods,  Juris Rubans, Vija Poplavska.  Par iecirkņa komisijas priekšsēdētāju iecelt Elzu Spodru Elsti. Par iecirkņa komisijas sekretāri iecelt Jadvigu Cišu.
 • Ievēlēt vēlēšanu iecirkņa Nr. 722 (adrese: Silajāņu pagasta pārvalde, Kultūras nams, Miera iela 1, Silajāņi, Silajāņu pagasts, Preiļu novads) iecirkņa komisiju šādā sastāvā: Sanita Škuratova, Mārīte Kuksa, Inga Zabalujeva, Kristīne Zusāne, Ludmila Beļajeva. Par iecirkņa komisijas priekšsēdētāju iecelt Mārītu Kuksu. Par iecirkņa komisijas sekretāri iecelt Sanitu Škuratovu.
 • Ievēlēt vēlēšanu iecirkņa Nr. 723 (adrese: Sīļukalna kultūras nams, Latgales iela 1, Sīļukalns, Sīļukalna pagasts, Preiļu novads) iecirkņa komisiju šādā sastāvā: Marija Teilāne, Rita Teilāne, Inguna Ozoliņa, Jānis Sporāns, Maruta Beča. Par iecirkņa komisijas priekšsēdētāju iecelt Marutu Beču. Par iecirkņa komisijas sekretāri iecelt Ingunu Ozoliņu.
 • Ievēlēt vēlēšanu iecirkņa Nr. 724 (adrese: Stabulnieku kultūras nams, Skolas iela 3, Stabulnieki, Stabulnieku pagasts, Preiļu novads) iecirkņa komisiju šādā sastāvā: Guntis Belkovskis, Biruta Čaunāne, Anita Betlere, Inga Jurkāne, Vija Hudjakova. Par iecirkņa komisijas priekšsēdētāju iecelt Ingu Jurkāni. Par iecirkņa komisijas sekretāru iecelt Gunti Belkovski.
 • Ievēlēt vēlēšanu iecirkņa Nr. 726 (adrese: Vārkavas vidusskola, Skolas iela 4, Vecvārkava, Upmalas pagasts, Preiļu novads) iecirkņa komisiju šādā sastāvā: Inta Kivleniece, Ainārs Dudarjonoks, Sandra Lazdāne, Iveta Lazdāne, Iveta Stivriška. Par iecirkņa komisijas priekšsēdētāju iecelt Intu Kivlenieci.  Par iecirkņa komisijas sekretāru iecelt Aināru Dudarjonoku.
 • Ievēlēt vēlēšanu iecirkņa Nr. 727 (adrese: Rožkalnu pagasta pārvaldes ēka, Kultūras nams, Saules iela 16, Rimicāni, Rožkalnu pagasts, Preiļu novads) iecirkņa komisiju šādā sastāvā: Laila Lazdāne, Irita Kancāne, Iveta Some, Līga Volonte, Santa Ozerska.  Par iecirkņa komisijas priekšsēdētāju iecelt Lailu Lazdāni. Par iecirkņa komisijas sekretāri iecelt Ivetu Somi.
 • Ievēlēt vēlēšanu iecirkņa Nr. 728 (adrese: Vārkavas tautas nams, Kovaļevsku iela 5, Vārkava, Vārkavas pagasts, Preiļu novads) iecirkņa komisiju šādā sastāvā: Jūlija Volonte, Dagmāra Skutele, Lidija Klindžāne, Vineta Čaunāne, Diāna Stubure.  Par iecirkņa komisijas priekšsēdētāju iecelt Diānu Stuburi. Par iecirkņa komisijas sekretāri iecelt Jūliju Volonti.

Tāpat vēlēšanu komisija nolēma vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa kandidātus, kuri netika ievēlēti darbam iecirkņa komisijā, noteikt kā rezerves darbiniekus: Aina Luriņa, Gunita Akmentiņa, Ērika Grigorjeva, Daina Merkurjeva, Daira Brūdere, Jolanta Upeniece, Sandra Petrova, Liene Petrova, Skaidrīte Skutele, Irēna Kuzņecova, Staņislavs Uzuliņš, Ksenija Gedroica-Juraga, Agnese Solozemniece, Maruta Upeniece, Zinaīda Stubure, Ināra Vasiļevska.

Ievēlētie komisijas locekļi darbu vēlēšanu iecirkņa komisijā veic no 2022. gada 23. augusta līdz 2022. gada 2. oktobrim.

 

 Informāciju pēc Vēlēšanas komisijas sniegtajiem datiem
sagatavojusi Preiļu novada pašvaldības Sabiedrības iesaistes un mārketinga daļa

Pēdējās izmaiņas: 01.09.2022.