Četras Preiļu novada izglītības iestādes īstenos iniciatīvu projektu “Kontakts”

31.08.2022.

No šīs gada 15. augusta līdz  nākamā gada 31. janvārim četras Preiļu novada izglītības iestādes:  Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Preiļu 1. pamatskola, Galēnu pamatskola un Riebiņu vidusskola īstenos projektu  “Preiļu pašvaldības iniciatīva izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “Kontakts””, kura laikā tiks rīkotas dažādas aktivitātes skolēniem.

Projekta mērķis ir, īstenojot izglītojamo iniciatīvu projektus, stiprināt izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstību, sekmēt izglītojamo aktīvu pilsonisko līdzdalību un vairot visu izglītojamo labbūtību, tajā skaitā, sniedzot atbalstu jauniešiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai.

Projekta tiešā mērķa grupa  ir Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas, Preiļu 1. pamatskolas, Galēnu pamatskolas, Riebiņu vidusskolas pašpārvaldes un citi skolas izglītojamie jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem.

Projekta ietvaros skolās tiek paredzētas dažādas aktivitātes un tiks pielietotas dažādas metodes, lai stiprinātu skolēnu pašpārvalžu darbību, motivētu jauniešus darboties, sekmētu visas skolas skolēnu pilsonisko līdzdalību un vairotu visu izglītojamo labbūtību.

Galvenokārt:

  • tiks piesaistīti dažādi lektori, speciālisti, kouči un treneri, kuri sniegs jauniešiem jaunas un noderīgas zināšanas, prasmes un iemaņas dažādās jomās (astropsiholoģija, neirografika, saliedēšanās utt.);
  • meistarklases;
  • iedvesmas tikšanās;
  • improvizācijas nodarbības;
  • diskusijas;
  • vides sakopšanas aktivitātes;
  • pieredzes apmaiņas aktivitātes;
  • u. c.

Visas aktivitātes tiek rīkotas ar kopīgu mērķi – saliedēt, veicināt, uzlabot izglītības iestāžu pašpārvalžu darbību, veicināt to attīstību, sekmēt visu izglītojamo piederību, līdzdalību un vairot labbūtību.

 Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.-2024.gadam ietvaros.

 

Projekta vadītāja
Sintija Ančeva
t. 28281082

 

Pēdējās izmaiņas: 31.08.2022.