Tiek veikta aptauja par pieaugušo izglītības vajadzībām Preiļu pilsētā un novadā

31.08.2022.

Lai veicinātu iedzīvotāju iesaisti mūžizglītībā, piedāvājot iedzīvotājiem gan individuālās konsultācijas, gan dažādas neformālās izglītības nodarbības. Tiek veikta aptauja, lai noskaidrotu pieaugušo izglītības vajadzības pilsētā un novadā.

Nodaļas mērķauditorija ir ikviens Preiļu pilsētas un novada iedzīvotājs, kurš vēlas pilnveidot sevi un papildināt zināšanas savā profesionālajā darbībā, apgūstot jaunas mācību programmas. Lai pilnveidotu pieaugušo izglītības piedāvājumu, tiek plānots īstenot sadarbību ar darba devējiem, sabiedriskajām organizācijām, izglītības iestādēm un citiem iesaistītajiem pakalpojuma sniedzējiem.

Organizējot darbu ir svarīgs iedzīvotāju viedoklis par viņiem interesējošām nodarbību tēmām, tāpēc vēlamies veikt iedzīvotāju aptauju. Interesentiem ir iespēja  aizpildīt aptauju par to, kādus kursus, meistarklases un nodarbības būtu nepieciešams organizēt, kā arī anketā ir iespēja norādīt citus ieteikumus, kas palīdzētu pilnveidot darbu, lai sniegtās  pieaugušo izglītības aktivitātes būtu vērtīgas un noderīgas iedzīvotājiem.

Anketu iespējams aizpildīt šeit:
Aptaujas saite Preiļu novada uzņēmējiem ŠEIT
Aptaujas saite iedzīvotājiem ŠEIT

Jautājumus un ierosinājumus lūgums sūtīt uz e-pasta adresi solvita.kibere@preili.lv vai zvanot uz tālruni 26162423.

Pēdējās izmaiņas: 31.08.2022.