Izvērtējot padarīto Riebiņu vidusskolā

31.08.2022.
Balvu saņem direktora vietnieks Guntis Tjarvja

Augusta nogalē pirms jaunā mācību darba cēliena Rīgas pilī pie prezidenta uz svinīgo A. Kronvalda balvas pasniegšanas ceremoniju pulcējās Latvijas labāko izglītības iestāžu pārstāvji, viņu vidū arī Riebiņu vidusskolas komanda. Latvijas skolu reitingā darbā ar talantīgiem skolēniem mazo skolu grupā 2021./2022. m .g. par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs un zinātniski pētnieciskajos konkursos Riebiņu vidusskola ierindojusies 5. vietā, kas ir ievērojams kāpums trīs gadu griezumā (2019. gadā – 24. vieta, 2020. gadā – 19. vieta).

Pasākumu vadīja TV un radio personība Toms Grēviņš. Klātesošos ievadā uzrunāja A. Kronvalda fonda prezidents H. Danusēvičs, kurš uzsvēra izglītības un kritiskas domāšanas nozīmību mūsdienu informācijas plūsmā. Zinātne un talantu attīstība ir jāatbalsta, un liela nozīme šajā virzienā ir skolotājam, kurš atklāj un pilnveido talantus, strādājot ar talantīgiem bērniem.

Valsts prezidents E. Levits savā uzrunā uzsvēra, ka šodienas skolēni veidos nākotnes Latvijas valsti, tāpēc viņu talantu atvēršana, raksturu stingrības izkopšana ir arī šodienas skolotāja uzdevums. Skolotāja darbs ir nepārvērtējams šodienas sabiedrības veidošanā.
Pasākuma sponsors, SIA Joom valdes loceklis Jurijs Ivanovs, kas arī pirms 34 gadiem bija fizikas valsts olimpiādes uzvarētājs, bija sarūpējis nelielas balviņas un savā runā uzsvēra, ka izglītība ir katra cilvēka pamatkapitāls, un pasaules straujajā mainībā jāturas līdzi arī tehnoloģijām – gan skolēniem, gan pedagogiem.

Svinīgajā pasākumā piedalījās arī mūsu skolas spožākā “zvaigznīte” Agnija Jemeļjanova (tagad jau 12. klases skolniece), kuras zinātkāre un neatlaidība vainagojusies ar vislielāko augstvērtīgo panākumu birumu: 1. vieta bioloģijas valsts 44. olimpiādē (sk. I. Grigule), 1. vieta vēstures valsts 28. olimpiādē (sk. Ā. Pudule), 1. vieta krievu valodas valsts 24. olimpiādē (sk. A. Meluškāne), 1. vieta latviešu valodas un literatūras valsts 48. olimpiādē (sk. D. Bravacka), 2. vieta angļu valodas 51. olimpiādē (sk. M. Račko). No Agnijas sasniegumos daudz neatpaliek viņas klasesbiedrene Evija Bergmane – Sprūdža un vēl virkne mūsu skolas talantīgo audzēkņu (tostarp 9. un 12. klases absolventu). Katrs ir pielicis savu artavu kopīgo panākumu kaldināšanā. Arī atklātajā starptautiskajā zinātniski pētniecisko darbu konkursā “Vēsture ap mums” Gunita Vjakse (nu jau 9. klases skolniece) izcīnīja 3. vietu (sk. Ā. Pudule). Kopumā olimpiādēs Riebiņu vidusskolu pārstāvējuši 34 izglītojamie, iegūtas 22 godalgotas vietas, tai skaitā 1. vieta – 12 olimpiādēs, 2. vieta – 6 olimpiādēs, 3. vieta – 3 olimpiādēs, atzinība – 1 olimpiādē. 3 Riebiņu vidusskolas izglītojamie uzrādīja izcilus rezultātus novada olimpiādēs un tika uzaicināti piedalīties Valsts olimpiādes 3. posmā.

Skolas sekmīgs un panākumiem vainagots darbs nebūtu iespējams bez skolas vadības (direktores I. Anspokas personā) un Preiļu novada pašvaldības atbalsta, kas arī šajā svinīgajā mirklī sarūpēja transportu uz Rīgu, lai visi varam priecāties par sasniegto un izvirzīt tālākos mērķus.

 

Ata Kronvalda fonds ir sabiedriska organizācija, kuras uzdevums ir Latvijas talantīgāko skolēnu apzināšana un viņu izglītības sekmēšana. Ar savu darbību fonds vēlas palīdzēt valstij un sabiedrībai izaudzināt talantīgos skolēnus, kuri nākotnē būs valsts intelektuālais balsts.
Ata Kronvalda balva ir nodibināta 1988. gadā. Balvu piešķir katru gadu skolotājiem, zinātniekiem, speciālistiem, pedagogiem un studentiem par ievērojamu ieguldījumu talantīgāko skolēnu apzināšanā un izglītošanā, skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības organizēšanā un vadīšanā.​​​​​​​

 

Informāciju publicēšanai sagatavoja Diāna Bravacka,
Riebiņu vidusskolas skolotāja

Riebiņu vidusskolas pārstāvji kopā ar prezidentu (no kreisās krievu valodas skolotāja Anna Meluškāne, 12. klases skolniece Agnija Meluškāne, Latvijas Valsts prezidents Egils Levits, vēstures skolotāja Ārija Pudule, vietnieks Guntis Tjarvja)
Pēdējās izmaiņas: 31.08.2022.