Preiļos viesojās sadraudzības pilsētas Ņižinas (Ukraina) delegācija

24.08.2022.

2016. gadā Preiļos tika parakstīts nodomu protokols ar Ukrainas Republikas Ņižinas pilsētas pašvaldību, lai dibinātu draudzīgas attiecības un iniciētu sadarbību. Līdz šim sadraudzība starp pašvaldībām galvenokārt izpaudās kopīgu kultūras un bērnu brīvā laika pavadīšanas projektu veidā. Taču sākoties Krievijas iebrukumam Ukrainā, tika nolemts sadarbību paplašināt un stiprināt, parakstot līgumu, kas konkrētāk definētu savstarpējās sadarbības jomas un iespējas.

Šī gada 18. augustā Preiļos tika sagaidīta Ņižinas pilsētas delegācija, kuras sastāvā bija Ņižinas pilsētas mērs Oleksandrs Kodola, domes sekretārs Jurijs Homenko, deputāts un Goda pilsonis Volodimirs Mamedovs, domes izpildkomitejas locekle, Ukrainas veterānu organizācijas vadītāja Ludmila Veļičko, Kultūras un tūrisma departamenta vadītāja vietniece Antoņina Kuprija, kā arī mākslinieces, kuras Preiļu novada svētku ietvaros sniedza koncertu Svētku laukumā – Polina Mostovenko un Jūlija Muravko. Galvenais vizītes mērķis bija savstarpēja sadraudzības un sadarbības līguma noslēgšana. Vairāku dienu garumā domes vadība un pašvaldības speciālisti dalījās pieredzē par dažādām darbības jomām, par to, kā Preiļu novads izmanto Eiropas savienības projektu finansējumu un kā tiek nodrošināta pārvaldība. Mūsu novada pārstāvjiem bija būtiski dzirdēt Ņižinas pilsētas delegācijas pieredzi, kā viņi organizēja pašvaldības darbu līdz kara sākumam un vēl jo vairāk, kā nodrošina funkciju izpildi kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā.

Kara sākumā Ņižina 45 dienas atradās pilnīgā okupantu aplenkumā, taču pašu iedzīvotāju un vadības koordinētā rīcība, ļāva pilsētu nosargāt. Šobrīd partneru pilsētā nosacīti kļuvis nedaudz mierīgāk, lai arī gaisa trauksmes turpina skanēt katru dienu. Kā minēja mūsu viesi, iespēja būt šeit, Preiļos, viņiem bija svarīga arī tādēļ, lai nestu vēstījumu un atklāti runātu par karu, jo ukraiņi šobrīd cīnās, aizstāvot visas demokrātiskās valstis, tostarp Latviju. Delegācijas pārstāvji atzīmēja, cik spēcīgi karš ir saliedējis sabiedrību un to, ka tas ļāvis noskaidrot patiesākos draugus un uzticamākos sabiedrotos. Viens no iemesliem, kādēļ Ņižinas viesi izlēma par labu braucienam uz Preiļiem, ir arī vēlme nodot sirsnīgu pateicību visiem Latvijas un Preiļu iedzīvotājiem, kuri piedalījās gan humānās palīdzības kravu gatavošanā, gan finansiāli atbalstīja Ukrainas bērnu nometnes, kā arī tiem, kuri sniedz atbalstu ukraiņiem, kuri šobrīd uzturas Preiļos un visā Latvijā.

Preiļu novada svētku ietvaros, 20. augustā, klātesot arī pārstāvjiem no partneru pilsētas Utenas, mūsu novada deputātiem, pagastu pārvalžu vadītājiem un viesiem, Preiļu novada domes priekšsēdētājs Ārijs Vucāns un Ņižinas pilsētas mērs Oleksandrs Kodola parakstīja sadarbības līgumu. Tas paredz sekmēt pieredzes apmaiņu izglītībā, kultūrā, pašvaldības pārvaldībā u.c. Tāpat puses apņēmās īstenot kopīgu atbalsta programmu sociālajā jomā, veidot ekonomisku attīstību veicinošus projektus, stiprināt informācijas apmaiņu utt. Savās uzrunās abu pašvaldību vadītāji uzsvēra šīs sadarbības nozīmību. Ņižinas mērs vēlreiz izteica pateicību Preiļu novada domes vadībai un visiem iedzīvotājiem, kuri šajā laikā dažādos veidos atbalstījuši Ukrainu.

Par turpmāko sadarbību un kopīgi īstenotajām aktivitātēm informēsim pašvaldības komunikācijas kanālos.

Informāciju sagatavojusi
Preiļu novada pašvaldības
Sabiedrības iesaistes un mārketinga daļa

Pēdējās izmaiņas: 24.08.2022.