Aglonā īstenots projekts “Baudeisim ōrā!”

10.08.2022.

Piedaloties LEADER projektu konkursā, ko organizēja vietējā rīcības grupa “Preiļu rajona partnerība”, biedrība “Gūdu saimineiču bīdreiba” īstenojusi Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” projektu nr. 22-03-AL21-A019.2205-000003 “Baudeisim ōrā!”.

Latgales reģions ir īpašs ar izkoptām tradīcijām, bagātu un daudzveidīgu kultūru, bet latgalieši lepojas ar savām ēšanas tradīcijām. Lai paplašinātu biedrības darbības loku latgaliskās virtuves baudīšanas āra pasākumos (tēja, zupa, putra). Lai āra pasākuma apmeklētāji varētu izbaudīt līdzīgu atmosfēru, ko piedāvā savās meistarklasēs biedrība telpās, kā arī plašākas iespējas pandēmijas apstākļos piesaistīt apmeklētājus, radās nepieciešamība iegādāties āra aktivitātēm aprīkojumu – ēdienu termosus, mobilos galdus, saliekamos koka krēslus, telti. Projekta rezultātā paplašināsies biedrības iespējas ar piemērotu aprīkojumu rīkot āra pasākumus, piemēram, Putras dienu, meistarklases u.c.

Projekta ilgtermiņa mērķis:

Veicināt vietējās lauku kopienas iesaistīšanos Latgales kultūrvēsturisko tradīciju popularizēšanā, sabiedrisko aktivitāšu dažādošanā, tradīciju saglabāšanā, veicināt Aglonas kā tūrisma vietas potenciālu.

Projekta kopējās izmaksas 5193,12 EUR, attiecināmās 4930,11 EUR, publiskais finansējums 4437,09 EUR, līdzfinansējums 10 % apmērā 492,02 EUR. Projekta īstenošanu līdzfinansē biedrība “Gūda saimineiču bīdreiba”.

 Vija Kudiņa,
biedrība “Gūdu saimineiču bīdreiba”

 

Pēdējās izmaiņas: 10.08.2022.