Noslēgusies parakstu vākšana par SIA “Preiļu slimnīca” turpmāko darbību

08.08.2022.

Bažas par SIA “Preiļu slimnīca” turpmāko darbību jūlija sākumā rosināja slimnīcas valdi un Preiļu novada pašvaldību rīkot iedzīvotāju parakstu vākšanu PRET Preiļu slimnīcas līmeņa pazemināšanu. Šobrīd iedzīvotāju aptauja ir noslēgusies ar savāktiem 4322 parakstiem PRET slimnīcas pakalpojumu samazināšanu. Lai gan oficiālu informāciju par šo jautājumu no ministrijas slimnīca tā arī nav saņēmusi, medijos paustā informācija liecina, ka nākamajā gadā slimnīca strādās kā ierasts.

Jau iepriekš tika minēts, ka Veselības ministrijas sniegtajā paziņojumā – slimnīcu tīkla attīstības stratēģijā – SIA “Preiļu slimnīca” tikusi definēta kā 1. līmeņa slimnīca, lai gan šobrīd tā atbilst 2. pakalpojumu sniegšanas līmenim, kas raisīja bažas, ka nākotnē tiek plānots samazināt slimnīcas piedāvātos pakalpojumus. Lai saglabātu SIA “Preiļu slimnīca” visus sniegtos pakalpojumus arī turpmāk, jūlijā iedzīvotāji tika aicināti parakstīties PRET SIA “Preiļu slimnīca” līmeņa pazemināšu. Kopumā savu viedokli, aizpildot anketas gan Preiļu pilsētā, gan pagastos pauda  4322 cilvēki, kas parāda, ka slimnīcas pakalpojumi Preiļu novada iedzīvotājiem ir nepieciešami. Visvairāk parakstu tika savākts Preiļu slimnīcā – 3241 paraksti, Preiļos parakstījās 119 iedzīvotāji, Pelēču pagastā 116, Stabulnieku pagastā 115, Saunas pagastā 94, Silajāņu 91, citos pagastos iedzīvotāju aktivitāte svārstās no 30 līdz 90 balsīm.

Preiļu slimnīca vēstulē Veselības ministrijai pieprasīja skaidrojumu par veselības aprūpes pakalpojumu likvidāciju un plāniem samazināt slimnīcas līmeni, par ko liecināja, saņemtais informatīvais ziņojums par slimnīcu tīkla attīstības stratēģiju, kurā Preiļu slimnīca tika definēta kā pirmā līmeņa slimnīca. Tāpat Preiļu slimnīca lūdza skaidrot, kad ir plānots sākt īstenot slimnīcu tīkla reformu, kādus veselības aprūpes pakalpojumus nodrošinās slimnīca pēc reformas. Vēstule ministrijai slimnīca nosūtīja 28. jūnijā, taču atbilde tā arī netika saņemta.

Jūlija sākumā medijos Veselības ministrijas Veselības aprūpes departamenta direktore Sanita Janka skaidroja, ka no 2023. gada 1. janvāra neviens pakalpojums nevienai no slimnīcām netiks noņemts, bet šī gada beigās slimnīcām tiks iesniegti kritēriji, kas ir jāizpilda, lai šo pakalpojumu obligāto profilu varētu nodrošināt. Piemēram, pieejamība 24/7, ārstniecības personas, pakalpojumu saturs, kvalitātes kritēriji. Tikai tad, kad slimnīca būs gadu nostrādājusi, tiks lemts par līmeņa saglabāšanu vai samazināšanu.

Līdz ar to var secināt, ka nākamā gada laikā pakalpojumu klāsts SIA “Preiļu slimnīca” netiks samazināts, slimnīca turpinās savu darbību kā līdz šim. Pateicamies visiem Preiļu novada iedzīvotājiem par izrādīto aktivitāti parakstu vākšanā!

 

Informāciju sagatavojusi
Preiļu novada pašvaldības
Sabiedrības iesaistes un mārketinga daļa

Pēdējās izmaiņas: 08.08.2022.