Pieņemti jauni saistošie noteikumi par daudzdzīvokļu mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanu

04.08.2022.

No 2. augusta stājušies spēkā Preiļu novada pašvaldības saistošie noteikumi “Par Preiļu novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai”.

Noteikumi nosaka kārtību, kādā Preiļu novada pašvaldība piešķir līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām  piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai, kā arī līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas nosacījumus.

Lai pieteiktos pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai, projekta iesniedzēja pilnvarotā persona var iesniegt pieteikumu, noformētu atbilstoši noteikumos norādītajām prasībām līdz katra mēneša 15. datumam Preiļu novada pašvaldībā (Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301). Tālāk tas tiks nodots Komisijai izvērtēšanai, kas savukārt atbilstošos pieteikumus virzīs apstiprināšanai domes sēdē.

Ar noteikumiem un to pielikumiem var iepazīties ŠEIT.

Informējam, ka drīzumā SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” organizēs māju iedzīvotāju sanāksmes, par tām sīkāka informācija sekos.

Pēdējās izmaiņas: 04.08.2022.