Aglonā īstenots LEADER projekts brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošanai

04.08.2022.

Šī gada maijā Lauku atbalsta dienests apstiprināja Preiļu novada pašvaldības iesniegto projektu ”Kāpšanas sienas un ODMI bloku iegāde Preiļu novada pašvaldības Aglonas pagasta iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai”. Projektu finansē Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai saskaņā ar Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākumu “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vidējās attīsības satratēģiju”. Projekts īstenots pamatojoties uz biedrības ”Preiļu rajona partnerība” darbības teritorijas sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas 2014.-2020. gadam 2.3. rīcību ”Atpūta un brīvais laiks”.

Projekta Nr. 22-03-AL21-A019.2205-000001.

Projekta mērķis: Pilnveidot materiāli tehnisko bāzi BJBLPC “Strops”, lai sekmētu daudzveidīga pakalpojumu klāsta pieejamību un ilgtspējīgu izmantošanu.

Projekta ietvaros BJBLPC “Strops” ir iegādāts inventārs brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošanai:

  1. Odmi bloki – viegli, mīksti, liela izmēra, ūdensizturīgi būvbloki, ar neskaitāmām konstrukciju iespējām. Bloku elementi ir ērti savienojami ar dažāda garuma ‘nūdelēm’, jeb tapām. Tās ir vieglas, lokanas un izturīgas. No milzu klučiem var veidot mašīnas, mājas, dzīvniekus vai ko citu, un tas ir lielisks rotaļu elements, tā neierasti lielā un vieglā izmēra dēļ.  Svarīgi ir tas, ka šos būvblokus var lietot gan iekštelpās, gan āra apstākļos.
  2. Kāpšļu siena – mūsdienīgs un aktuāls “sporta rīks”, kas kā dizaina elements papildina telpu un praktiski kalpo fiziskās formas pilnveidošanai, sevis pārvarēšanai un piedzīvojuma gara ienešanai tradicionālajā sporta vidē. Siena ir mākslīgi veidota klints imitācija ar aizķerēm rokām un kājām, kas sekmē kāpēja kustību pa sienu uz augšu. Sienas virsmai ir abrazīvs segums un caurumi ar iestrādātām vītnēm aizķeru izvietojuma maiņai.

Odmi bloku izgatavošanu un piegādi veica SIA ”Woners”.

Kāpšļu sienas izgatavošanu, piegādi un uzstādīšanu veica SIA ”Murus”.

Projekta kopējās izmaksas sastāda EUR 5564.01, attiecināmās izmaksas – EUR 5564.01, no kurām ELFLA publiskais finansējums ir EUR 5007.61. Preiļu novada pašvaldības līdzfinansējums – EUR 556.40.

Informācija par Eiropas Savienības fondu Lauku attīstībai pieejama EK tīmekļa vietnē: https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv

Preiļu novada pašvaldības
Attīstības, investīciju un inženiertehniskās daļas projektu vadītāja
Vita Rivare

Pēdējās izmaiņas: 04.08.2022.