Dzimtsarakstu nodaļai Preiļos apritēja 100 pastāvēšanas gadi

04.08.2022.

Jūlijs – ne tikai kāzu mēnesis! Preiļu novada Dzimtsarakstu nodaļai šogad 1. jūlijā apritēja 100 gadi.

Latvija kā valsts bija aizvadījusi tikai savus pirmos patstāvības gadus, kad 1921. gada 18. februārī toreizējais Valsts prezidents Jānis Čakste parakstīja likumu “Par civilstāvokļu aktiem”, kas noteica, ka visos pagastos un pilsētās vajadzīgas valsts iestādes, kuru pārziņā būtu civilstāvokļa aktu reģistrācija, jo visas ar iedzīvotājiem saistītās ziņas ir valstiski svarīgas. Tā tapa dzimtsarakstu nodaļas. Līdz tam laikam laulību noslēgšanu, bērnu dzimšanu un personu miršanu reģistrēja tikai baznīcu grāmatās.

Pirmais ieraksts Preiļu pagasta dzimtsarakstu nodaļā ir izdarīts 1922. gada 4. jūlijā. Sujetu ģimene piereģistrēja savu mazuli un nosauca vārdā Pēteris. Pirmā laulību reģistrācija notika 11. jūlijā.

Jaunā Dzimtsarakstu nodaļas simtgade sākās ar priecīgiem notikumiem. Šogad 1. jūlijā Preiļu novada Dzimtsarakstu nodaļā notika četras svinīgas laulību reģistrācijas.

Bērna piedzimšana ir priecīgs un atbildības pilns notikums katrā ģimenē. Pirmais vecāku pienākums ir dot jaundzimušajam vārdiņu, pieteikt bērniņa dzimšanu Dzimtsarakstu nodaļā. Un tā jaunās simtgades 4. jūlijā reģistrēts pirmais jaundzimušais – meitenīte vārdā Evelīna.

Diez vai kuras citas profesijas pārstāvjiem izdodas tā izsekot cilvēka dzīves ritumam, kā to dara Dzimtsarakstu nodaļu darbinieki. Ar smaidiem un laba vēlējumiem tiek sagaidīts mazulis, ar sirsnību un mīlestību kopīgajā dzīvē, kurā gaida ne tikai zvaigznes, bet arī ērkšķi, ievadīti jaunlaulātie, ikvienam, viņa sirdssāpēs līdzi jūtot, tiek uzrakstīts arī dokuments, kas liecina, ka šīs zemes ceļus beidzis staigāt kāds tuvinieks. Ik dienu dzimtsarakstu darbinieki veic savus pienākumus un vārda tiešā nozīmē raksta mūsu dzīves dienasgrāmatu – no šūpuļa līdz kapam.

Pateicamies visiem mūsu līdzšinējiem un esošajiem darbiniekiem, kuri, laikam ritot, piedzīvojuši dažādas pārmaiņas un vienlaikus spējuši palikt uzticīgi savai profesijai un atbildīgi pildīt savus darba pienākumus! Saveļjeva Pelageja Dzimtsarakstu nodaļu vadīja no 1958. gada līdz 1978. gadam. 1970. gadā uz nodaļu atnāca strādāt jauna, apņēmības pilna darbiniece – Anita Loginova, kura jau 1978. gadā sāka pildīt vadītājas pienākumus un turpināja to darīt līdz pat 2018. gadam. Darba stāžs – 48 gadi – gandrīz pusgadsimts ir pavadīts strādājot Dzimtsarakstu nodaļā. 1986. gadā savas darba gaitas uzsāka un joprojām pilda dzimtsarakstu inspektore Ināra Casno. Viņa ir mūsu nodaļas zināšanu pamats, jo ar savu lielo pieredzi  nereti atbalsta savus un citu nodaļu darbiniekus.

Pateicamies arī  bijušo  apvienoto novadu nodaļu vadītājiem – Monikai Litauniecei, Skaidrai Mežiniecei un Antoņinai Rusiņai!

Vēlam Preiļu novada Dzimtsarakstu nodaļai vēl otrus 100!

Preiļu novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
Liāna Loginova-Plivda

 

Pēdējās izmaiņas: 04.08.2022.