Brīvdabas dižkoncerts “Saules dārzs” Preiļu parka estrādē pulcējis 250 dalībniekus

27.07.2022.

16. jūlija vakarā Preiļu parka estrādē vērienīgā brīvdabas dižkoncertā “Saules dārzs” izskanēja Preiļu parka svētki, kas kopā pulcēja aptuveni 250 tautas mākslas kolektīvu dalībniekus, Preiļu novada folkloras kopas un jauktos korus, kā arī korus no citiem Latgales novadiem virsdiriģenta Jevgeņija Ustinskova vadībā. Saules dārzu ar krāšņiem deju rakstiem izrotāja tautas deju ansambļa “Teiksma” dejotāji Jāņa Ērgļa virsvadībā, bet dziesmas un dejas emocionāli pacilājošos rakstu rakstos savija muzikālā apvienība “Raxtu Raxti”.

Dižkoncerts bija svētku režisora Oskara Bērziņa, muzikālās apvienības “Raxtu raxti” un tautas deju ansambļa “Teiksma” kolektīvu radīts kopdarbs. Preiļu novada Kultūras un tūrisma pārvaldes vārdā īpaši pateicamies par sadarbību dižkoncerta organizēšanā Kristīnei Kārklei-Kalniņai, Martam Kristianam Kalniņam, Jānim Ērglim.

Visi kopā sanākuši izjutām, cik liels ir mūsu spēks un cik dziļš ir mūsu tautas tradicionālā mantojuma skaistums. Šīs sajūtas radīja un paspilgtināja dižkoncerta dalībnieki: Galēnu KN folkloras kopa “Vidsmuiža” (vad. Anna Kupre), Riebiņu KN folkloras kopa “Jumaleņa” (vad. Oskars Bērziņš), Pelēču KN kapela “Pelēči”, Vecvārkavas folkloras kopa “Vecvārkava”,  Līču folkloras kopa “Leiči” (vad. Romualds Kairāns), Smelteru folkloras kopa “Golūda” vad. Aigars Krekels, Saunas TN folkloras kopa “Naktineica” (vad. Anita Fedotova), Preiļu KC folkloras kopa “Rūtoj” (vad. Ilze Valaine), Jersikas TN senioru jauktais koris “Jersika ( vad. Anita Gavare), Līvanu novada KC jauktais koris “Rubus” (vad.Daiga Koļesņičenko), Preiļu novada KC jauktais skolotāju koris “Latgale” (vad. Edgars Znutiņš), Rugāju jauktais koris “Vārpa” (vad. Inguna Blauma), Rekovas KC jauktais koris “Viola” (vad. Karīna Romanova), Aglonas pagasta un Aglonas bazilikas jauktais koris “Assumpta” (vad. Juta Kondavniece).

“Saules dārza” noformējumu radīja Preiļu novada kultūras centra māksliniece Liene Ivanova sadarbībā ar Riebiņu kultūras nama tehnisko režisoru Rūdolfu Beitānu un Riebiņu pagasta Lauku teritoriju komunālo pakalpojumu daļas kolektīvu, sirsnīgs paldies daļas vadītājam Artūram Meluškānam un darbīgajai komandai. Par veiksmīgu svētku norisi rūpējās Preiļu novada kultūras centra kolektīvs.

Pateicamies par sadarbību Preiļu parka svētku norišu organizēšanā Preiļu muižas kompleksa un parka kolektīvam un vadītājai Sandai Čingulei-Vinogradovai, Viduslatgales pārnovadu fonda kolektīvam un vadītājai Evijai Gurgānei, biedrībai “Puķuzirnis” un vadītājai Inesei Matisānei. Paldies par sadarbību Preiļu parka svētku norišu apskaņošanā Jurim Ruļukam, Jānim Ziedam-Ziediņam, Rūdolfam Beitānam, Alenam Šņepstam. Svētku mirkļus iemūžināja fotogrāfi – Raimonds Klaucāns un Viktors Agurjanovs.

Aizvadītais svētku dižkoncerts “Saules dārzs” noslēdzās ar stāvovācijām un paliks atmiņā kā emocionāli iedvesmojošs notikums, kas apliecināja to, ka mums ir dižas tradīcijas un pats galvenais – mums ir talantīgi cilvēki. Cilvēki, kas saskata to, ko vajag sargāt, saglabāt un attīstīt, ko vajag nest tālāk nākotnei un nākamajām paaudzēm.

Sirsnīgi pateicamies visiem svētku dalībniekiem un visiem!

Kultūras un tūrisma pārvalde

 

 

 

 

Pēdējās izmaiņas: 01.08.2022.