Projekta SOLIDART starpvalstu tikšanās Larissā (Grieķijā) “Vairāk Eiropas Savienības migrantu krīzes risināšanā”

07.07.2022.

Preiļu novada pašvaldība piedalās Eiropas Savienības programmas “Eiropa pilsoņiem” starptautiskajā projektā Jauniešu radoša darbība un solidaritāte krīzes laikā – SOLIDART (Network for the youth debate about the solidarity in crisis times through creativity and art). Projektā kopumā piedalās partneri no 8 valstīm – Preiļu novada pašvaldība (Preiļu novada “ČETRI PAKĀPIENI”) “ČETRI”), Grosuplje pašvaldība Slovēnijā (projekta vadošais partneris), Dolores pilsētas pašvaldība Spānijā, nevalstiskā organizācija Autokreacja no Varšavas Polijā, Larissa pilsētas pašvaldība Grieķijā, Portugāles Braga rajona jaunatnes organizāciju asociācija (FAJUB), nevalstiskā organizācija WIPSEE no Francijas un Bulgārijas Jaunatnes asociācija.

Projekta mērķis ir sadarbība starp dažādu valstu jauniešiem, lai komunicētu, debatētu, attīstītu radošumu un inovatīvas idejas, vienlaikus izzinot Eiropas kopējās vērtības un aktīvāk iesaistoties vietējo pašvaldību sabiedriskajā dzīvē.

No 2022. gada 20. līdz 23. jūnijam  norisinājās projekta ceturtais pasākums – starpvalstu tikšanās pilsētā Larissa, Grieķijā, tēma “Vairāk Eiropas Savienības migrantu krīzes risināšanā” (“More European Union to Solve Migrants Crisis”). Preiļu novadu šajā tikšanās reizē pārstāvēja 2 dalībnieku komanda: Sintija Ančeva, Riebiņu Multifunkcionālā jauniešu iniciatīvu centra “Pakāpieni” vadītāja un aktīva Preiļu novada jauniete.

Šīs sanāksmes mērķis bija pievērsties tam, kā mēs varam panākt lielāku Eiropas Savienības iejaukšanos, lai ar solidaritāti atrisinātu migrantu krīzi.

Larissas pašvaldībā projekta aktivitātēs kopumā piedalījās 23 dalībnieki. Turpmāk projekta ietvaros tiek plānotas vēl trīs starpvalstu tikšanās 2022. gadā – septembrī Francijā, oktobrī Bulgārijā un decembrī Latvijā. Projekta noslēgums paredzēts 2023. gada martā.

Līdz šim programma “Eiropa pilsoņiem” ir devusi iespēju sadarboties dažādu valstu institūcijām, tai skaitā pašvaldībām, biedrībām u.c. Arī Preiļu novada Attīstības daļas speciālisti no 2018. gada iesaistījās starptautiskās sadarbības un jaunu projektu ideju izstrādē. No 2021. gada ir jauna ES programma “Pilsoņi, Vienlīdzība, Tiesības un Vērtības” (Citizens, Equality, Rights and Values/ CERV 2021-2027) kopumā 1,44 miljardu EUR apjomā. Programmas vispārīgais mērķis ir aizsargāt, veicināt tiesības un vērtības, īpaši atbalstot pilsoniskās sabiedrības organizācijas un personas, kas darbojas vietējā, reģionālā, valsts un transnacionālā līmenī, sekmējot pilsonisko un demokrātisko līdzdalību vienlīdzīgai un iekļaujošai sabiedrībai.

Sintija Ančeva
Projekta SOLIDART Preiļu komanda

Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas sagatavošanai nav uzskatāms par satura apstiprinājumu, kas atspoguļo tikai autoru viedokļus, un Komisija nevar būt atbildīga par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu.

Pēdējās izmaiņas: 07.07.2022.