Projekta Nr.9.2.4.2./16/I/002 “Veselības veicināšanas pasākumi Aglonas, Kastuļinas, Šķeltovas un Grāveru pagastos” biedrības “Spēkavots” nometnes “Jūtu pasaule -2”, “Jūtu pasaule-3” Aglonā

29.06.2022.

Laika posmā no 13.06.22. līdz 17.06.22. Aglonā projekta  Nr.9.2.4.2./16/I/002 “Veselības veicināšanas pasākumi Aglonas, Kastuļinas, Šķeltovas un Grāveru pagastos” ietvaros tika īstenotas nometnes “Jūtu pasaule-2” un “Jūtu pasaule -3”, kura bija paredzēta 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķgrupai, īpaši iedzīvotājiem, kuri dzīvo teritorijā ārpus pilsētām ar iedzīvotāju blīvumu zem 50 iedzīvotājiem uz vienu kvadrātkilometru.

Nometnē “Jūtu pasaule-2” piedalījās 20 bērni no 7 līdz 11 gadiem, bet nometnē “Jūtu pasaule-3” 20 bērni un jaunieši no 11 līdz 16 gadiem. Nometne notika Aglonas vidusskolas telpās un tās labiekārtotajā teritorijā.

Nometņu mērķis bija: popularizēt veselīgu un aktīvu dzīvesveidu, veicināt garīgo veselību, attīstīt patstāvību un pārliecību par savām spējām, pilnveidot psihoemocionālo vidi, praktizējot radošās un kustību aktivitātes. Nometnes dienu tēmas bija: “Dažādība”, “Jūtas”, “Pašvērtējums”, “Meditācija”, “Emocijas”. Ar nometnes dalībniekiem strādāja psihologs, sociālais pedagogs, radošo nodarbību vadītājs. Bērniem un jauniešiem nometnes laikā bija iespēja izzināt, pētīt, analizēt, attīstīt savas radošās spējas, piedalīties komandu darbā, baudīt vasaru kopā ar vienaudžiem. Nometnes dalībniekiem bija nodrošināta divreizēja veselīga ēdināšana.

Nometnes dalībnieku vidējais vērtējums par nometni “Jūtu pasaule-2” – 8,7 balles (no 1 līdz 10 ballēm), bet nometnes “Jūtu pasaule-3” – 8,9 balles. Pozitīvas atsauksmes un paldies vārdus esam saņēmuši arī no nometnes dalībnieku vecākiem.

Visi nometnes dalībnieki saņēma piemiņas balvas par nometni – saldējumu trauciņus, kuri, mūsuprāt, mudinās uz pašgatavotu un veselīgu našķu lietošanu.

Nometņu “Jūtu pasaule-2” un “Jūtu pasaule-3”  vadītāja
Vija Kovaļkova

Pēdējās izmaiņas: 05.07.2022.