Noslēgts līgums par projekta “Preiļu novada pašvaldības Aglonas pirmsskolas izglītības iestādes energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu

04.07.2022.

2022. gada 29. jūnijā Preiļu novada dome noslēdza vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta Nr.4.2.2.0/21/A/079 “Preiļu novada pašvaldības Aglonas pirmsskolas izglītības iestādes energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu.

PROJEKTS PAREDZ:
Projekta mērķis – veikt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus pašvaldības ēkā Preiļu novada Aglonas pagasta Aglonā, Jaudzemu ielā 7a, samazinot primārās enerģijas patēriņu, siltumnīcefekta gāzu emisiju apjomu, samazināt pašvaldības izdevumus par energoapgādi, uzlabot pašvaldības ēkas vizuālo izskatu un iekļaušanos kopējā arhitektoniskajā vidē.

Plānots īstenot vairākus ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus, tai skaitā, ēkas ārsienu siltināšana; grīdas un pamatu papildu siltināšana; jumta seguma nomaiņa un bēniņu papildu siltināšana; rekuperatīvās ventilācijas sistēmas izveide; apkures sistēmas atjaunošana un granulu apkures katlu uzstādīšana; saules paneļu uzstādīšana un pieslēgšana ēkas inženiertīkliem, kā arī citi energoefektivitātes paaugstināšanu veicinoši pasākumi.

PROJEKTA FINANSĒJUMS
Kopējās plānotās projekta izmaksas sastāda 1 166 144,79 EUR, t.sk. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 629 000,00 EUR, Preiļu novada pašvaldības finansējums – 155 986,57 EUR, Publiskās neattiecināmās izmaksas – 347 858,22 EUR, Valsts budžeta dotācija – 33 300,00 EUR.

PROJEKTA IEVIEŠANAS LAIKS
Plānotais projekta realizācijas laiks – 12 mēneši. Projekta uzsākšanas laiks ir 2022. gada jūnijs un projekta pabeigšanas laiks ir 2023. gada jūnijs.

Informāciju sagatavojusi
Attīstības, investīciju un inženiertehniskās daļas projekta vadītāja
Ingūna Barkeviča

Pēdējās izmaiņas: 04.07.2022.