Preiļu novada Labklājības pārvalde izsludina atklātu konkursu uz SOCIĀLĀ DIENESTA KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLISTA amatu

04.07.2022.

Preiļu novada Labklājības pārvalde (Reģ.Nr.90010825446) izsludina atklātu konkursu uz SOCIĀLĀ DIENESTA KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLISTA (profesijas kods 4222 07) amatu (1 vakance uz pilnu slodzi, uz nenoteiktu laiku)

Galvenie amata pienākumi un uzdevumi:

 • organizēt laipnu Ukrainas civiliedzīvotāju un citu iestādes klientu pieņemšanu un sniegt patiesu, korektu, viegli saprotamu informāciju (gan mutvārdos, gan elektroniski, gan pa telefonu) par iestādi un tās sniegtiem pakalpojumiem;
 • sniegt iedzīvotājiem informāciju par pašvaldības sociālās un materiālās palīdzības saņemšanas kārtību, darbību secību un iesniegšanai nepieciešamajiem dokumentiem;
 • pieņemt un reģistrēt iedzīvotāju iesniegumus par nepieciešamību piešķirt sociālo/ materiālo palīdzību
 • veikt klienta maksājumu dokumentu apstrādi, izvērtēšanu;
 • sagatavot nepieciešamo informāciju lēmuma pieņemšanai par sociālās palīdzības piešķiršanu vai atteikumu piešķirt palīdzību;
 • ievadīt informāciju par piešķirto/atteikto pabalstu sociālās palīdzības administrēšanas informācijas sistēmā;
 • veidot dienesta klientu lietas (gan papīra formā, gan elektroniskās), sistematizēt pievienojamos dokumentus;
 • sadarboties ar citu valsts vai pašvaldības institūciju darbiniekiem savas kompetences jautājumos;
 • veikt citus amata aprakstā neminētos, bet ar amata kompetenci saistītos darba uzdevumus.

Prasības pretendentiem (-ēm):

 • 1.līmeņa augstākā izglītība.
 • teicamas prasmes darbā ar datoru (MS Word, Excel, Interneta pārlūkprogrammas, darbs ar datubāzēm, liela apjoma informācijas apstrādes programmām) un biroja tehniku (spēt pilnvērtīgi izmantot biroja lietojumprogrammas, biroja tehniku un elektroniskos sakaru līdzekļus kvalitatīvai un patstāvīgai pienākumu veikšanai);
 • valsts valodas zināšanas atbilstoši 2009.gada 7.jūlija MK noteikumu Nr.733 prasībām C1 (ja izglītība nav iegūta latviešu valodā), teicama latviešu gramatikas prasmes;
 • pārzināt dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumu prasības (prasme pareizi noformēt dokumentus),
 • vēlama pieredze darbā ar klientiem;
 • atbildīga attieksme pret darbu un precizitāte pienākumu izpildē.

Piedāvājam:

 • pilnu darba slodzi (normālais darba laiks)
 • atsaucīgu kolektīvu,
 • labus darba apstākļus,
 • atalgojumu 675,00 EUR (pirms nodokļu nomaksas),
 • noteiktas Iestādes darbinieku sociālās garantijas.

Iesniedzamie dokumenti:

 • motivācijas vēstule (aprakstot savu līdzšinējo pieredzi, kas raksturotu vēlmi strādāt ar klientiem sociālajā jomā un veikt liela apjoma informācijas apstrādi),
 • dzīves gājuma apraksts (CV),
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas.

Plānotais darba attiecību uzsākšanas laiks  – 2022. gada 11. jūlijs.
Amata pretendentu pieteikšanās un nepieciešamo dokumentu iesniegšanas termiņš –  līdz 2022. gada 07. jūlija plkst. 16.00.

Nepieciešamos dokumentus, kas ievietoti slēgtā aploksnē ar norādi “Konkursam uz Labklājības pārvaldes Sociālā dienesta klientu apkalpošanas speciālista amatu”, var iesniegt:

 • personīgi Labklājības pārvaldes lietvedei (2.stāvs, 6.kab.) , 07. jūlijā no plkst. 08.00 līdz plkst. 12.00 un no plkst. 13.00 līdz plkst.16.00, Aglonas ielā 1a, Preiļos;
 • sūtot tos pa pastu (tiks izskatīti līdz 07.07.2022. plkst.16.00 pa pastu saņemtie iesniegumi) uz adresi: Preiļu novada Labklājības pārvalde, Aglonas iela 1a, Preiļi, LV-5301;
 • sūtot uz e-pastu labklajibas.parvalde@preili.lv  ar norādi “Konkursam uz Labklājības pārvaldes Sociālā dienesta klientu apkalpošanas speciālista amatu”.

Papildu informāciju iespējams iegūt, zvanot Sociālā dienesta vadītājai Astrīdai Ūzuliņai pa tālruni 22049589.
Konkursa komisija sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti uz darba interviju.

NOLIKUMS

Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem aktiem nodarbinātības jomā. Iesniedzot pieteikumu un tam pievienotos dokumentus, pretendents apliecina, ka piekritis konkursa noteikumiem un fiziskas personas datu apstrādei. Atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. panta 1. punktam, sniedzam informāciju par iesniegto personas datu apstrādes tālākajām darbībām Preiļu novada pašvaldībā: personas datu apstrādes pārzinis ir Preiļu novada pašvaldība, Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301, tālr.65322766; datu apstrādes juridiskais pamats – Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts un c) apakšpunkts, 9. panta 2. punkta b) apakšpunkts un Darba likums.

 

Pēdējās izmaiņas: 04.07.2022.