Noslēdzies projekts “Radi pats”

30.06.2022.

Ar Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” atbalstu Aglonas pagasta biedrība “Spēkavots” īstenoja projektu “Radi pats”.

Projekta ietvaros tika ieinteresēti un iesaistīti PMP riska grupas izglītojamie  projekta “Radi pats” radošajā procesā.

Ar lielu ieinteresētību jaunieši piedalījās galvenajās projekta aktivitātēs: interaktīvajās darbnīcās “Sāc mākslot!”, plenērā “Radam kopā” , radošajās darbnīcās “Viens no mums” un praktiskajās nodarbībās “Arī paši varam!”. Visas aktivitātes vadīja pieredzējuši mākslinieki, amatnieki, sava amata pratēji, mākslas terapeits un pedagogi.

Jaunieši šajās aktivitātēs mācījās būt – attīstīja savas radošās prasmes un iemaņas interaktīvajās darbnīcās “Sāc mākslot!” un plenērā “Radam kopā” noticot savai varēšanai un spēkiem, kā arī mācījās izteikties caur radošo procesu mākslas terapeita vadībā. Tāpat mācījās mācīties – praktiskajās nodarbībās “Arī paši varam!” un radošajās darbnīcās “Viens no mums” apguva prasmes, analizēja savas emocijas un pieredzi, izteica uz papīra un audekla savas domas, pasaules uztveršanu, guva jaunas zināšanas, meklēja informāciju un spēja to izmantot, nonākot jaunās dzīves situācijās.

Visu aktivitāšu laikā jaunieši mācījās būt kopā ar citiem – pieņemt apkārtējos un sadarboties ar viņiem, šo prasmi trenēja un attīstīja.  Projekta laikā jaunieši mācījās darot – projekta dalībnieki ieguva dažādas prasmes un iemaņas praktiskā rīcībā.

Projekts tika īstenots sadarbībā ar Aglonas vidusskolu. Kopumā projektā piedalījās 117 izglītojamie no 5. līdz 12. klasei,  t.sk. 52 PMP riska grupas izglītojamie.

Projekta aktivitātes noritēja radošā, iedvesmas pilnā gaisotnē. Aglonas vidusskolas apkārtne un telpas tika papildinātas ar radošiem darbiem.

Projekta aktivitātes bija saistošas jauniešiem, veicināja jauniešu uzņēmību, pilnveidoja viņu personību un vispusīgu attīstību, palīdzēja apzināties savas spējas un prasmes, palielināja viņu motivāciju turpināt izglītību un veicināja aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē.

Projekta “Radi pats” satura īstenotāja Vija Kovaļkova

Pēdējās izmaiņas: 30.06.2022.