Notiek hidrobūves pie Mīlestības kalniņa rekonstrukcija

29.06.2022.

Sākušies hidrobūves pie Mīlestības kalniņa rekonstrukcijas darbi. Darbu rezultātā tiks pārbūvēts esošais tiltiņš un slūžas. Plānots, ka darbi turpināsies līdz septembrim.

Šobrīd slēgta gājēju kustība pāri tiltam, tāpēc aicinām parkā izvēlēties citus pārvietošanās maršrutus (lūgums skatīties pievienotajā pārvietošanās shēmā). Atvainojamies par sagādātajām neērtībām! Šīs hidrobūves rekonstrukcija ir daļa no parka dīķu un kanālu pārbūves un tīrīšanas darbiem un tā notiek projektā “Vides kvalitātes uzlabošanas pasākumi publiskajās ūdenstilpnēs Latvijā un Lietuvā”.

Drīzumā – 15. un 16. jūlijā – projektā Preiļu parkā norisināsies arī Zero Waste festivāls. Savukārt jau šajā sestdienā uz bezmaksas vides nometni Lietuvā Antalieptē dodas 16 Preiļu novada pusaudži.

Projektu “Vides kvalitātes uzlabošanas pasākumi publiskajās ūdenstilpnēs Latvijā un Lietuvā” (SAVE PAST FOR FUTURE) Nr. LLI-476 finansē Eiropas Savienības Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programma 2014. – 2020.gadam. Projekta partneri ir Preiļu novada dome, Lietuvas nevalstiskās organizācijas “Innovators valley” un “Lietuvas Mitrāju atjaunošanas un saglabāšanas fonds” (Pelkių atkūrimo ir apsaugos fondas), kā arī Zarasu rajona pašvaldība Lietuvā. Projekta laikā tiek veikti ūdens kvalitātes uzlabošanas darbi, rekonstruējot un iztīrot ūdenstilpju sistēmas 3 parkos – Antalieptes klostera parkā un Kamarišķu muižas parkā Lietuvā un Preiļu muižas parkā. Projekts tiek īstenots no 2020. gada 1. augusta līdz 2022. gada 31. jūlijam. Kopējās projekta izmaksas ir 1 030 848,12 eiro – Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums 876 220,89 eiro un projekta partneru līdzfinansējums 154 627,30 eiro apmērā, tostarp Preiļu novada domes līdzfinansējums – 57 790,31 eiro.

Sīkāka informācija par projektu www.latlit.eu vai www.preili.lv.

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Preiļu novada dome, un tās nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Pārvietošanās shēmu sagatavoja: Sanda Čingule-Vinogradova

Informāciju sagatavoja
Ilona Vilcāne
Projekta sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 29.06.2022.