Projekta “Amatu prasmes tūrisma telpā” (Tour de Crafts) aktivitātes

28.06.2022.

Preiļu novada pašvaldība turpina realizēt Latvijas Lietuvas pārrobežu programmas projektu Nr. LLI-539 “Amatu prasmes tūrisma telpā/Tour de Crafts”.

Projektā paredzēts veicināt tradicionālo amatniecības prasmju attīstīšanu un popularizēšanu, pārrobežu teritorijas kultūrvēsturiskā mantojuma izzināšanu un kopīgu tūrisma produktu veidošanu partneru teritorijās Latgalē un Zemgalē, Utenas un Panevēžas apgabalos.

Projekta ieviešanas termiņš ir 2022. gada 31. decembris.

2022. gada 31. janvārī tika parakstīts būvdarbu līgums par vienu no projekta aktivitātēm –  Preiļu pils 1. stāva daļas atjaunošanu. Būvdarbus veic piegādātāju apvienība SIA “Preiļu celtnieks” un SIA “Preiļu santehniķis”. Būvdarbu veikšanas termiņš ir 8 mēneši. Telpas būs atjaunotas ar mērķi tur izvietot 5D interaktīvo izstādi.

Uzsākta arī projekta aktivitāte –  interaktīvas izstādes izveidošana par amatniecību ar inovatīvu 5 dimensiju (5D) aprīkojumu. Izstādes koncepcijas nodrošināšanai notiek videofilmēšana, kur personāži ir Preiļu novada amatnieki. Līgums noslēgts ar SIA “Tomega”, līguma izpildes termiņš 2022. gada 1. decembris.

Preiļu novada pašvaldība no 2022. gada 1. līdz 3. jūnijam pie sevis uzņēma visu projekta partneru pārstāvjus – amatniekus keramikas radošajās darbnīcās. Dalībniekiem bija iespēja piedalīties 4 meistarklasēs. Radošās meistarklases vadīja Preiļu novada keramikas meistari Raivo Andersons un Kristīne Nicmane, porcelāna meistare Sintija Bērziņa, vides dizainere Guna Egle.

2022. gada 9. jūnijā Preiļu novada amatnieki piedalījās Anīkšču Mākslas inkubatora-Mākslas studijas rīkotajā Mākslas gadatirgū, kur bija iespēja piedalīties radošajās meistarklasēs un izstādīt arī savus radošos darbus apskatei.

Papildu informācija par projektu: https://latlit.eu/lli-539-tour-de-crafts/ un https://preili.lv/attistiba/pasvaldibas-projekti/2014-2020/parrobezu-sadarbibas-projekti/amatu-prasmes-turisma-telpa-craftsmanship-as-tourism-product-without-borders-tour-de-crafts/

Informāciju sagatavojusi
projekta koordinatore Sanita Meļko

 Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Preiļu novada dome, un tās nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Pēdējās izmaiņas: 28.06.2022.