Jauniešu iniciatīvu projekts “reSTART” Preiļos

27.06.2022.

9. jūnijā Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma (RTRIT) struktūrvienībā Preiļos norisinājās projekta “reSTART” noslēdzošā aktivitāte, kur jaunieši aktīvi darbojās savā un draugu sociālā tīkla tēla analizēšanā un vērtēšanā. Tika apzināts personiskā tēla izskats sociālajos tīklos un cik daudz informācijas par to var nolasīt cita persona. Lektora Artūra Homina vadībā jaunieši aizdomājās, kā viņu sociālo tēlu redz topošais darba devējs un kā tas var ietekmēt nākotnes karjeru.

Aprīlī divdesmit projekta dalībnieki trīs dienas pavadīja diennakts seminārā viesu mājā “Ēdene”. Projektā jaunieši socializējās, komunicēja un kopīgi izspēlēja dažādas izglītojošas spēles, kas veicina dizaina domāšanu, profesijas izvēli, kā arī palīdz noteikt jauniešu dotības – līderis vai vadītājs, caur praktiskiem uzdevumiem ļaujot jauniešiem saprast savas esošās zināšanas un intelektuālo potenciālu.

Projektu īstenoja biedrība DUEsport, kas tiek organizēts atklātā projekta “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projekta” ietvaros. Jaunatnes iniciatīvu projektu finansē ESF projekts Nr.8.3.4.0/16/1/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”.

Informāciju sagatavojusi
Alise Timermane, biedrība DUEsport

Pēdējās izmaiņas: 27.06.2022.