Sabiedrībā virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015. – 2020. novērtējums

27.06.2022.

Biedrība “Preiļu rajona partnerība” (turpmāk – partnerība) šobrīd ir uzsākusi Sabiedrībā virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015. – 2020. novērtējumu. Novērtējuma ietvaros tiks veikta analīze par stratēģijas ieviešanas gaitu un pienesumu biedrības darbības teritorijas attīstībai, tiks formulēti priekšnoteikumi tālākai efektīvai partnerības un sadarbības partneru darbībai Preiļu un Līvānu novadu teritorijās, kā arī definēti turpmākie darbības virzieni 2021. – 2027. plānošanas periodam.

Lai partnerība varētu izvērtēt stratēģijas ietvaros paveikto un definēt turpmākās darbības nākamās stratēģijas izstrādei, ir nepieciešams Jūsu, kā projektu iesniedzēju, īstenotāju viedoklis.

Plānotās tikšanās norises vietas:
Līvānu novadā:
– Līvānos, 05.07.2022. plkst. 10.00 biedrības “Baltā māja” telpās
– Sutros, 05.07.2022. plkst. 13.00. pagasta pārvaldes telpās
– Rudzātos, 06.07.2022. plkst. 10.00, pagasta pārvaldes telpās

Preiļu novadā:
– Galēnos, 06.07.2022. plkst. 13.00, pagasta pārvaldes telpās

Par tālākajām tikšanās norises vietām un laikiem tiks ziņots!

Informāciju sagatavojusi
Baiba Vucenlazdāne, biedrības “Preiļu rajona partnerība” projektu vadītāja

Pēdējās izmaiņas: 27.06.2022.