Pašvaldības līdzdalība kapitālsabiedrībās

21.06.2022.

No 43 pašvaldībām, kas pēc Administratīvi teritoriālās reformas izveidotas Latvijā, 28 pašvaldībās notikušas izmaiņas, kas saistītas arī ar kapitālsabiedrību skaita izmaiņām. Līdz jūlija beigām astoņās no šīm pašvaldībām, kas tika atlasītas pēc reģionālā principa (divas pašvaldības no katra reģiona), tiks organizētas Latvijas Republikas Valsts kontroles (LRVK) pārbaudes. Revīzijas nosaukums “Vai pašvaldību rīcība, izvērtējot un uzskaitot līdzdalību kapitālsabiedrībās ir ekonomiska, pamatota un atbilstoša normatīvo aktu prasībām?”. Latgales reģionā pārbaude notiks Preiļu un Ludzas novados. Pagājušās nedēļas beigās pašvaldības tikās ar pārstāvjiem no LRVK kontroles un iepazinās ar plānoto pārbaužu norisi.

Līdz 22. jūnijam pašvaldībai jāsagatavo pieprasītā dokumentācija un 27. jūlijā revidentu grupa ieradīsies uz pārbaudi klātienē Preiļu novadā. Pārbaude pilnībā noslēgsies 2023. gada 23. februārī ar oficiālu ziņojumu par visām astoņām pašvaldībām. Revidentu grupa vērtēs pašvaldības sadarbību ar kapitālsabiedrībām, koncentrējoties uz trim galvenajiem kritērijiem: ekonomiskums, efektivitāte un produktivitāte. Kā norāda Latvijas Republikas Valsts kontrole: “Vērtēsim, kā pašvaldībām ir veicies ar tiešās līdzdalības izvērtēšanu savās kapitālsabiedrībās pēc administratīvi teritoriālās reformas. Padziļināti analizēsim pašvaldību rīcību saistībā ar uzdevumu deleģēšanu kapitālsabiedrībām, kā arī to pārvaldības politiku. Sniegsim priekšlikumus pašvaldībām kā kapitāla daļu turētājiem saistībā ar lēmumu pieņemšanas procesiem optimālas kapitāla struktūras izveidei kapitālsabiedrībās, īpaši ņemot vērā pašvaldību finanšu veidošanās un izlietojuma specifiku.” Par pašvaldības kontaktpersonu sadarbībā ar Valsts kontroli nozīmēts Preiļu novada pašvaldības  izpilddirektors Aigars Zīmelis.

Pēc Administratīvi teritoriālās reformas Preilu novada pašvaldībai pieder kapitāldaļas četros uzņēmumos: SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” (100% kapitāldaļu), SIA “Preiļu slimnīca” (74,14 % kapitāldaļu), SIA “Cirīšu HES” (40% kapitāldaļu) un SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” (8,81 % kapitāldaļu). Kapitāldaļu kopējā vērtība sastāda 6 723 218 EUR.

Informāciju sagatavojusi
Sabiedrības iesaistes un mārketinga daļa

 

Pēdējās izmaiņas: 21.06.2022.