Pie kaimiņiem pēc pieredzes

16.06.2022.
Preiļu novada pensionāru biedrības valdes priekšsēdētāja Marija Brišķa un Līvānu novada biedrības “Līvānu novada pensionāri” valdes priekšsēdētāja Skaidrīte Šķimele

Pēc pandēmijas stingrajiem noteikumiem tā gribas izkustēties, doties kādā ceļojumā, komunicēt ar pārejiem līdzcilvēkiem. Preiļu novada pensionāru biedrības valde šoreiz nolēma apciemot Līvānu novada pensionāru biedrību, lai dalītos pieredzē un gūtu jaunus iespaidus.
10. jūnijā mūs laipni sagaidīja Līvānu novada biedrības “Līvānu novada pensionāri” valdes priekšsēdētāja Skaidrīte Šķimeles kundze. Viņa dalījās savā bagātajā pieredzē. Līvānietes aktīvi strādā rokdarbus, organizē izstādes, veido darbnīcas. Cik plašs ir izstrādājumu klāsts! Pievērš uzmanību pensionāru veselības saglabāšanā – lekcijas, sirsnīgās tikšanās ar medicīnas speciālistiem, popularitāti guvušas sporta dienas ar daudzveidīgiem sporta veidiem. Šie pasākumi sevišķi plaši apmeklēti, jo saliedē gados vecākus cilvēkus. S. Šķimeles kundze ir pateicīga savai Līvānu novada pašvaldībai par atbalstu visos pasākumos.
Kaimiņu pensionāri labprāt paplašina savu redzesloku – brauc ekskursijās, pieredzes apmaiņas pasākumos. Pabūts ne tikai Latgalē, bet arī citos tālajos novados – Kurzemē, Vidzemē, Sēlijā.
Līvānu seniori aktīvi darbojas amatiermākslas kolektīvos – dzied, dejo, ar koncertiem iepriecina veco ļaužu pansionātu iemītniekus. Darba formu ir daudz un tās ir dažādas – gardēžu klubiņš, pārgājieni, veco ļaužu svētku atzīmēšana u.c.
Par Preiļu novada pensionāru biedrības darbību pastāstīja biedrības valdes priekšsēdētāja Marija Briška. Par psiholoģiskās palīdzības sniegšanu, kas ir ļoti pieprasīta, par to, ka arī pandēmijas laikā cilvēks nevar sēdēt tikai mājās, jāiet un jāizrunā sakrājušās negatīvās problēmas vai pozitīvos dzīves mirkļus. Tāpēc pensionāru biedrība atvērta katru dienu, atvērta diskusijai un sarunām. Veikti daudzi citi pasākumi – literāro darbu konkursi, tikšanās, kopīgi sarīkojumi, izstādes, palīdzības sniegšana Ukrainai u.c.
Tikšanās laikā tuvāk iepazīta Līvānu pilsēta, kur īpašu uzmanību saistīja atraktīvie soliņi, apmeklēts Līvānu stikla un amatniecības centrs, Emeritas Rubines māja – muzejs.
Atvadoties no Līvāniem, Marija Briška kundze pateicās Skaidrītei Šķimeles kundzei un visai Līvānu pensionāru biedrībai par silto, pārdomāto uzņemšanu un ielūdza atbildes vizītē pie sevis.

Preiļu novada Pensionāru biedrības valde

 

 

Pēdējās izmaiņas: 16.06.2022.