Ūdens Preiļu pilsētas parka dīķa peldvietā Daugavpils ielā 53a, Preiļos atbilst kvalitātes normām

07.06.2022.

Informējam, ka, pamatojoties uz Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” 2022. gada 6. jūnija atzinumu, ūdens Preiļu pilsētas parka dīķa peldvietā Daugavpils ielā 53a, Preiļos atbilst kvalitātes normām, kas noteiktas Ministru kabineta noteikumos Nr.692 “Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība”.

Aicinām iedzīvotājus izmantot publisko peldvietu un citas Preiļu muižas kompleksa un parka teritorijā pieejamās atpūtas iespējas. Aktuālā informācija www.preili.lv, kā arī sociālā tīkla facebook lapās –  Preiļu novada pašvaldība un Preiļu muižas komplekss un parks.

Informāciju sagatavojusi
Preiļu novada pašvaldības Sabiedrības iesaistes un mārketinga daļa

Pēdējās izmaiņas: 07.06.2022.