LU Jēkabpils filiāle piedāvā tālākizglītības programmas kursus

07.06.2022.

Latvijas Universitātes Jēkabpils filiāle piedāvā tālākizglītības programmas kursus: B programma “Pedagoģiskās darbības pamati” – 72 h.

Programmas tematika:

•audzinātājdarbības būtība un virzieni;

•pedagoģijas zinātne un pedagoģiskā darbība;

•pedagogs kultūrvidē;

•didaktika;

•attīstības psihgoloģija;

•ievads me diju pedagoģijā;

•pedagoģiskā vide daudzkultūru sabiedrībā;

•pedagoģiskā procesa organizācija un komponenti.

Mērķauditorija:

•Personas ar vidējo profesionālo vai augstāko izglītību, kurām  nepieciešama pedagoģiskā izglītība.

•Programmas apguves rezultātā tiks iegūts Sertifikāts par tiesībām veikt pedagoģisko darbību.

Kontaktinformācija: https://www.jekabpils.lu.lv/par-mums/kontakti/

Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību:
Ministru kabineta noteikumi Nr. 569.

Zvani un piesakies: 28645774.

Daina Spuriņa
Latvijas Universitātes Jēkabpils filiāle
LU Jēkabpils filiāles direktore
Tālrunis: mob. tālrunis: (+371) 28645774, e-pasts: daina.spurina@lu.lv
Adrese: Rīgas iela 210A, Jēkabpils, LV-5202

 

 

Pēdējās izmaiņas: 07.06.2022.