Biedrība “Jaunie Spārni” uzsāk projekta “Ģimenes kompass” realizāciju

04.06.2022.

Projekta moto: “Ģimenes vērtības, tāpat kā uzticams kompass, bērnam palīdz izlemt, kurā virzienā doties!”.

Projekta mērķis ir izglītot sabiedrību (bērnus, jauniešus, pieaugušos), atbalstīt, stiprināt un harmonizēt esošās ģimenes, veicināt viena vecāka ģimeņu integrāciju un iekļaušanos sabiedrībā, un stiprinātu ģimenes vērtību, tādējādi veicinot pozitīvas pārmaiņas Preiļu novada ģimenēs.

Projekta mērķa grupas:
➡️Ģimenes ar bērniem;
➡️Bērni vecuma grupā no 10 – 14 gadiem;
➡️Ģimenes, kur bērnu (-us) audzina viens no vecākiem un tai ir piešķirts trūcīgā vai maznodrošinātā statuss;
➡️Ģimenes, kurās bērnu (-us) audzina abi vecāki.

Projektā paredzētas šādas aktivitātes:
– Ģimeņu festivāls “KOPĀ!” (19.06.2022, norises vieta Kastīre);
– Bērnu nometne “Dārgumu lāde” ( bērniem no 10 līdz 14 gadiem, kas ir deklarēti Preiļu novadā);
– Nometne “Sirdspuksti” (ģimenēm, kurā bērnu (-us) audzina viens no vecākiem).

Projekta galvenās aktivitātes tiks vērstas uz ģimeni,  tā ir pirmā un pati svarīgākā komanda ikviena cilvēka dzīvē, kas kā kompass dod virzienu visai bērna dzīvei; tieši tādēļ projekta aktivitātēs –  mēs pilnvērtīgi un mērķtiecīgi veltīsim laiku viens otram, lai radītu jaunu pieredzi un sajūtas kopā būšanai.

Projekta rezultātā tiks stiprinātas Preiļu novada ģimenes ar bērniem, sekmēta ģimeniskuma sajūta un vērtību izpratne, radīta vide izaugsmei, ģimenes tiks motivētas ieklausīties vienam otrā un saturīgi pavadīt laiku kopā!

Projekta vieta: Preiļu novads, Rušonas pagasts.

Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Sagatavoja  Inese Šuksta
biedrības “Jaunie Spārni”
projektu vadītāja

Pēdējās izmaiņas: 04.06.2022.