Preiļu novada pašvaldība noslēgusi sadarbības līgumu ar Latvijas Universitāti

01.06.2022.
LU rektors I. Muižnieks un Preiļu novada domes priekšsēdētājs Ā. Vucāns

26. maijā Latvijas Universitātes Jēkabpils filiālē tika noslēgts Preiļu novada pašvaldības sadarbības līgums ar Latvijas Universitāti (LU). Preiļu novada domes priekšsēdētāja Ārija Vucāna un LU rektora Indriķa Muižnieka parakstītais līgums paredz Preiļu novada pašvaldības un Latvijas Universitātes sadarbību novada iedzīvotāju izglītības paaugstināšanai, mūžizglītības koncepcijas īstenošanai  un novada ekonomikas straujākai attīstībai.  Pasākuma laikā  LU slēdza  sadarbības līgumus arī ar citām pašvaldībām.

Uz pieciem gadiem noslēgtais līgums nosaka vienošanos par Preiļu novada pašvaldības un Latvijas Universitātes savstarpēju informācijas apmaiņu, kopīgu projektu izstrādi, kursu organizēšanu mērķauditorijām, sadarbību bibliotēku izmantošanā, kopīgu konferenču un semināru organizēšanu, iespēju Preiļu novada izglītības iestāžu audzēkņiem izmantot LU zinātniskās laboratorijas u.c.

Vienošanās paredz arī to, ka Preiļu novada pašvaldība atbalstīs LU studējošos, piedāvājot prakses vietas pašvaldības iestādēs, kā arī izstrādās studējošajiem pētnieciskā darba virzienus kvalifikācijas, bakalaura un maģistra darbu tematiem, kas atbilst Preiļu novada attīstības programmai.  Tiks veicināta arī pašvaldības iesaiste LU studiju programmu un tālākizglītības programmu izstrādē un pilnveidē.

Ar interesējošiem jautājumiem par sadarbību ar Latvijas Universitāti, prakses iespējām pašvaldības iestādēs u.c. aicinām vērsties Preiļu novada pašvaldības Sabiedrības iesaistes un mārketinga daļā (Raiņa bulvāris 19, 214. kabinets, tālrunis: 22443812).

 

Informāciju sagatavojusi Preiļu novada pašvaldības
Sabiedrības iesaistes un mārketinga daļa

Pēdējās izmaiņas: 01.06.2022.