Aicinām pieteikties konkursam “Sakoptākais īpašums Preiļu novadā”

30.05.2022.

Lai veicinātu novada iedzīvotāju un teritoriju īpašnieku ieinteresētību sev piederošo īpašumu sakopšanā un noskaidrotu novada sakoptākos īpašumus, Preiļu novada pašvaldība no 2022. gada 1. jūnija līdz 8.jūlijam (ieskaitot) aicina pieteikt īpašumus konkursam “Sakoptākais īpašums Preiļu novadā”.

Atbilstoši konkursa nolikumam, konkursā var piedalīties privātmājas, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, uzņēmumi un iestādes. Objektu dalībai konkursā var pieteikt pats īpašnieks vai tā pārstāvis, kā arī kaimiņi, draugi, radi, darba kolēģi un citi novada iedzīvotāji, iepriekš to saskaņojot ar īpašnieku.

NOLIKUMS

Konkursam pieteiktie īpašumi tiks vērtēti šādās kategorijās:

  • Ģimenes mājas pilsētas un ciemu teritorijā;
  • Viensētas pagasta teritorijā;
  • Daudzdzīvokļu mājas;
  • Sabiedriskie objekti (tirdzniecības un pakalpojumu objekti, baznīcas u.c.), komercsabiedrību īpašumi (biroju ēkas un tām piekrītošās teritorijas, ražošanas teritorijas);
  • Valsts un pašvaldības iestādes.

Pieteikties konkursam līdz 8. jūlijam (ieskaitot) var:

  • Preiļu novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (Preiļi, Raiņa bulvāris 19, 1.stāvs 103. kabinets), aizpildot pieteikuma veidlapu
  • Elektroniski, nosūtot aizpildīto pieteikuma veidlapu uz e-pasta adresi dome@preili.lv

PIETEIKUMA VEIDLAPA

Apbalvošana notiks Novada svētku laikā (19.-21. augusts), uzvarētāji tiks iepriekš informēti par konkursa rezultātiem.

Informāciju sagatavojusi
Preiļu novada pašvaldības Sabiedrības iesaistes un mārketinga daļa

Pēdējās izmaiņas: 30.05.2022.