Aizvadīta iedzīvotāju un pašvaldības vadības sapulce Riebiņos

27.05.2022.

24. maijā Riebiņu kultūras nama telpās notika Preiļu novada pašvaldības vadības, deputātu un speciālistu tikšanās ar vietējiem iedzīvotājiem, lai informētu par notiekošo novadā un uzklausītu viņu jautājumus, ierosinājumus un vajadzības.

Uz sapulci bija ieradušies aptuveni trīsdesmit novada iedzīvotāji. Preiļu novada domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks Pēteris Rožinskis informēja par lielākajiem darbiem un izaicinājumiem, kas līdz šim bijuši jaunajā Preiļu novadā pēc Administratīvi teritoriālās reformas. Iedzīvotājiem allaž aktuāls ir ceļu tīkla jautājums, tāpēc Pēteris ieskicēja šī brīža situāciju par ceļu posmiem, kuros notiek vai tuvākajā laikā tiks uzsākti darbi, piemēram, valsts reģionālā autoceļa P58 Viļāni-Preiļi-Špoģi seguma atjaunošana ar asfaltu posmā Riebiņi – Aizupieši (Riebiņu ciemats). No iesāktajiem darbiem jūnijā plānots pabeigt ceļa rekonstrukcijas darbus posmā Riebiņi-Silajāņi (divkārtu virsmas atjaunošana ar šķembām un bitumena emulsiju), tāpat Galēnu pagasta Lomos noslēgsies darbi Dārza ielā, kā arī posmā Pieniņi – Smelteri paredzēts darbus beigt vasaras laikā. Otrā vietniece Anita Brakovska atzīmēja svarīgāko, pie kā tiek strādāts labklājības un sociālo pakalpojumu jomā, kā arī izglītībā. Šobrīd notiek intensīvs darbs pie skolēnu vasaras nodarbinātības koordinēšanas un Anita aicināja iedzīvotājus mudināt arī savās ģimenēs jauniešus izmantot šo iespēju, jo Preiļu novadā uz vasaras mēnešiem vēl ir pieejamas brīvas darba vietas. Sanākušos iedzīvotājus uzrunāja arī vairāki domes deputāti – Jāzeps Ivanāns, Raimonds Rubins, Lauris Pastars un Oskars Bērziņš.

Preiļu novada pašvaldības izpilddirektors Aigars Zīmelis iedzīvotājus iepazīstināja ar aktuālajiem attīstības projektiem novadā, kā arī informēja par to, ka šobrīd tiek meklēti risinājumi, lai pie visām pirmsskolas izglītības iestādēm novadā uzlabotu rotaļu laukumus. Darba grupa 25. maijā iepazinās ar jaunākajiem laukumu piedāvājumiem, tālāk tiks skatītas tehniskās iespējas, lai pēc iespējas drīzākā laikā varētu veikt reālus darbus. Tāpat izpilddirektors informēja par pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “Preiļu slimnīca”, kas sniedz svarīgus pakalpojumus visiem novada iedzīvotājiem, pēdējā dalībnieku sapulcē lemto. Dalībnieki tajā pieņēma lēmumu sadalīt aizvadītā gada peļņu, to novirzot infrastruktūras projektu realizācijai,  t.sk. autostāvvietas izbūvei (50 automašīnām), kas būtiski uzlabos sniegto pakalpojumu pieejamību. Papildus izlemts līdzekļus ieguldīt arī citu iestādei vitāli nepieciešamo telpu renovācijā, lai attīstītu un paplašinātu pakalpojumu klāstu.

Šo tikšanos ar iedzīvotājiem apmeklēja arī 13. Saeimas deputāts Aldis Adamovičs. Viņš pastāstīja par projektiem, kur pēdējos gados tikuši novirzīti lielākie finanšu līdzekļi, ieskicēja par turpmākajā plānošanas periodā iecerēto investīciju apmēriem, kā arī sanākušos seniorus informēja par pensiju indeksācijas jautājumu virzību. Vēl klātesošos uzrunāja arī Preiļu novada Kultūras un tūrisma pārvaldes vadītāja Ilga Pokšāne, Labklājības pārvaldes vadītāja Sandra Sprindža, MJIC “Pakāpieni” vadītāja Sintija Ančeva, Lauku komunālās daļas vadītājs Artūrs Meluškāns un pagastu pārvalžu vadītāji.

Iedzīvotāji aktualizēja kapsētu sakopšanas jautājumus un nepieciešamību pēc ceļu atputekļošanas un citiem darbiem, kas būtiski pagastos. Sanāksmē iezīmējās, ka Riebiņu ciemā aktuāla ir problēma ar klaiņojošiem kaķiem un iedzīvotāji arī izrādīja interesi par vajadzību pēc risinājumiem, kā utilizēt vecas mēbeles. Šie jautājumi ir piefiksēti un tiks nodoti atbildīgajiem speciālistiem, lai iespēju robežās meklētu piemērotāko risinājumu.

Nākamā tikšanās ar iedzīvotājiem notiks 30. maijā plkst. 16.00 Preiļos, Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas aktu zālē (Kooperatīvā iela 6). Informējam, ka vasaras sezonā šādas tikšanās notiks vēl arī citos pagastos, par konkrētiem datumiem un laikiem iepriekš ziņosim pašvaldības komunikācijas kanālos – mājaslapā www.preili.lv un sociālā tīkla lapā www.facebook.com/preili.lv.

Informāciju sagatavojusi
Preiļu novada pašvaldības Sabiedrības iesaistes un mārketinga daļa

Pēdējās izmaiņas: 27.05.2022.