Preiļu novada kultūras centra ēkā uzsākti remontdarbi

26.05.2022.

Šī gada maijā uzsākti būvdarbi Preiļu novada kultūras centrā, kas tiek īstenoti projekta “Preiļu novada pašvaldības ēkas energoefektivitātes paaugstināšana Preiļu Kultūras centrā, Raiņa bulvārī 28, Preiļos” ietvaros.

Projekta mērķis ir veikt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus pašvaldības ēkā, lai iegūtu primārās enerģijas ietaupījumu, samazinātu siltumnīcas efekta gāzu emisiju apjomu un saražotu papildjaudu no atjaunojamajiem energoresursiem elektroenerģijas izmantošanai.  Darbu rezultātā tiks uzlabots arī pašvaldības ēkas vizuālais izskats, lai veiksmīgāk iekļautos kopējā arhitektoniskajā pilsētvidē. Lai sasniegtu mērķi, projekta gaitā paredzēts veikt jumta seguma nomaiņu un siltināšanas darbus ēkas ārsienu saskarē ar bēniņu telpu, kā arī veikt lielās zāles grīdas konstrukciju siltināšanu un seguma nomaiņu. Tāpat tiks atjaunots siltummezgls un mehāniskās ventilācijas sistēma, esošais apgaismojums tiks mainīts uz LED un uzstādītas saules baterijas.

Preiļu novada pašvaldība, realizējot šo projektu, iegūs ne tikai labiekārtotu vietu, kur organizēt iedzīvotājiem kultūras pasākumus, bet svarīgākais, ka ilgtermiņā tas sniegs līdzekļu ietaupījumu par izmantoto enerģiju un kopumā ļaus mazināt ietekmi uz vidi.

Kā informē Preiļu novada kultūras un tūrisma pārvaldes vadītāja Ilga Pokšāne, būvdarbu laikā vasaras sezonā pilsētas pasākumi notiks Preiļu parka estrādē, savukārt rudens/ziemas sezonā plānots, ka centrālie pasākumi, kas ierasti tikuši rīkoti šajās telpās, notiks Riebiņu kultūras namā vai citās novada kultūras iestādēs. Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzejs šobrīd apmeklētājiem ir pieejams, bet, ja kādā darbu posmā būs izmaiņas, par to tiks ziņots iepriekš.

Projekts tiek īstenots sadarbība Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un līdzfinansēts no Eiropas Reģionālās attīstības fonda.

Kopējās plānotās projekta izmaksas sastāda 822 220.01 EUR, t.sk. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 591 049.40 EUR un Preiļu novada pašvaldības finansējums 73 011.99 EUR apmērā, Valsts budžeta dotācija – 31 290.85 EUR (izmaksas norādītas ar PVN).

Informāciju sagatavojusi
Preiļu novada pašvaldības Sabiedrības iesaistes un mārketinga daļa
un projekta vadītāja Imelda Vutnāne-Kojāne

Pēdējās izmaiņas: 22.11.2022.