Valsts līdzfinansējums 50% apmērā mājokļa pabalstam plānots arī 2023. gadā

26.05.2022.

Ņemot vērā sociālekonomisko situāciju Latvijā saistībā ar inflāciju un energoresursu cenu pieaugumu, valsts līdzfinansējums 50% pašvaldībām mājokļa pabalstu izmaksai ir paredzēts arī 2023.gadā. Par to ceturtdien, 26.maijā, panākta abpusēja vienošanās Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) un Labklājības ministrijas (LM) ikgadējās sarunās par 2023.gada un vidēja termiņa budžetu.

Uzklausot LM sniegto informāciju par minimālo ienākumu sistēmas pilnveidošanu un valsts līdzfinansējumu mājokļa pabalsta un garantētā minimālā ienākuma (GMI) nodrošināšanai, LPS vērsa labklājības ministra Gata Eglīša uzmanību uz pašvaldību bažām par pieaugošajiem izdevumiem saistībā ar šo abu pabalstu izmaksu, un izmaksu ietekme uz pašvaldību budžetu nākamajā apkures sezonā varētu vēl palielināties. Vienojoties par valsts līdzfinansējuma turpināšanu arī 2023.gadā, vienlaikus panākta abpusēja vienošanās, ka grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā par koeficientu palielināšanu mājokļa pabalstam un jautājums par valsts līdzfinansējumu GMI un mājokļa pabalstu izmaksām virzāmi paralēli.

LPS uzklausīja labklājības ministra Gata Eglīša sniegto informāciju par priekšlikumiem mājsaimniecību atbalstam energoresursu cenu kāpuma un inflācijas pieauguma negatīvās ietekmes mazināšanai, kur LM gatavo mērķētus atbalsta veidus konkrētām iedzīvotāju grupām. Plānojot pasākumus, tiks pieaicināti arī LPS pārstāvji. Diskutējot par minimālās algas palielināšanu no nākamā gada, LPS priekšsēdis Gints Kaminskis uzsvēra, ka ir jādomā, lai ar minimālās algas palielināšanu netiktu veidota disproporcija starp pašvaldību darbiniekiem, kuriem ir zems atalgojums, bet viņiem ir atbildība par lēmumu pieņemšanu un vienkāršo darbu darītājiem – minimālās algas saņēmējiem. Tāpēc LPS aicina pasākumus vērtēt kompleksi – palielinot minimālo algu, izvērtēt arī iedzīvotāju ienākuma nodokļa proporcijas pārdali par labu pašvaldībām, kas risinātu arī atalgojuma jautājumu.

Pārrunājot jautājumu par palīdzības sniegšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem, LPS un LM vienojās par turpmāku sadarbību palīdzības sniegšanā un palīdzības koordinēšanā, risinot arī jautājumus par bez pavadības uzņemtajiem bērniem. Puses vienojās, ka LM sadarbībā ar LPS izstrādā un līdz 2022. gada 30. jūnijam virza priekšlikumu par atbalsta pagarināšanu bāriņtiesu un pašvaldības sociālo dienestu darbiniekiem, kuri iesaistīti atbalsta sniegšanā Ukrainas civiliedzīvotājiem,

Tikšanās laikā LM sniedza informāciju par ārpusģimenes aprūpes atbalsta pilnveidošanas iecerēm un sociālās palīdzības kritēriju pārskatīšanu un turpmākajiem soļiem sistēmas pilnveidei. Puses vienojās turpināt darbu pie  2021.gada vienošanās neizpildītajiem punktiem: attiecībā uz ieguldījumiem ilgstošās sociālās aprūpes centru infrastruktūras sakārtošanai,; sarunām ar pašvaldībām par ilgstošās sociālās aprūpes finansēšanas modeļiem.

 

 

Ella Pētermane

Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

Latvijas Pašvaldību savienība

Mobilais tālrunis: +371 29496976

Ella.petermane@lps.lv

Pēdējās izmaiņas: 26.05.2022.