Preiļu parkā izveidota rododendru audze

26.05.2022.

24. maijā Preiļu politiski represēto biedrības “Likteņa ceļš” biedri, draugi, domubiedri un atbalstītāji Preiļu parkā pretim estrādei stādīja rododendrus. Ideja par rododendru audzi – atmiņu vietu Preiļu novada padomju varas politiski represēto iedzīvotāju piemiņai – pieder biedrības vadītājai Natālijai Rubīnei. Skaistā iecere tiek īstenota pateicoties līdzcilvēku saziedotajiem līdzekļiem pērnā gada septembrī nodibinājuma “Viduslatgales pārnovadu fonds” rīkotās kampaņas “Ziedotāju aplis” laikā.

“Šo rododendru audzi stādām politiski represēto cilvēku piemiņai. Šeit ir četri mūžzaļie krūmi un 19 vasarzaļie. Mūsu dārzos augošās puķes, kas Sibīrijā aug brīvā dabā, izsūtījumā esošajiem cilvēkiem bija vienīgais prieks un atgādinājums par mājām. Vēlāk šeit uzstādīsim arī plāksnīti ar pateicību ziedotājiem. Ikviens parka apmeklētājs, noskenējot QR kodu, savā telefonā varēs noklausīties represēto stāstus. Ļoti ceru, ka nupat ierīkotā rododendru audze ieaugs un priecēs parka apmeklētājus” talkas laikā stāstīja Natālija Rubīne.

Rododendru stādīšanā, čakli sadarbojoties, piedalījās arī Latvijas Politiski represēto apvienības dibinātājs un valdes loceklis Edmunds Būmanis, Saeimas deputāts Aldis Adamovičs, Preiļu novada domes deputāte Maruta Plivda, represēto biedrības pārstāve Tekla Bekeša, biedrības “Preiļu novada pensionāri” biedri, Preiļu muižas kompleksa un parka apsaimniekošanas komanda un citi idejas atbalstītāji. Pēc padarītā darba visi talcinieki tika aicināti uz pikniku Preiļu parkā.

Biedrība “Likteņa ceļš” pateicas visiem ziedotājiem: Agritai Zīmelei, Ainai Kravalei, Aldim Adamovičam, Anitai Brakovskai, Artim Utinānam, Ārijam Vucānām, Dinai Bitei, Edgaram Pīgoznim, Edgaram Vaivodam, Egitai Bašenai, Ievai Babrei, Inetai Liepniecei, Irēnai Suhodoļskai, Ivetai Kunakovai, Janīnai Bečai, Līvai Norkārklei, Marijai Briškai, Marijai Švābei, Marijai Utinānei, Marijai Ziemelei, Marutai Plivdai, Natālijai Rubīnei, Rihardam Sisojevam, Sandrai Ņikiforovai, Sanitai Ekmanei, Teklai Bekešai, Valijai Vaivodei, Vijai Jakimovai, Ženijai Krūzmētrai. Pateicība arī idejas labvēļiem, bez kuru atbalsta šī iecere netiku īstenota – SIA “Līvānu kūdras fabrika” valdes priekšsēdētājam Pēterim Romanovskim par desmit kūdras maisu ziedojumu, Preiļu novada domes deputātei Marutai Plivdai par stādu atvešanu no Babītes un talcinieku cienastu. Pateicība arī Saeimas deputātam Aldim Adamovičam par degvielu, represēto biedrības cilvēkiem par iesaistīšanos un atbalstu!

 “Likteņa ceļš” ir politiski represēto biedrība Preiļu novadā, dibināta ar mērķi  aizstāvēt politiski represēto intereses un pašiem aktīvi darboties dažādās sabiedriskās aktivitātēs.

Informāciju sagatavojusi Preiļu novada pašvaldības
Sabiedrības iesaistes un mārketinga daļa

 

 

 

Pēdējās izmaiņas: 26.05.2022.