Noslēdzies Latgales senioru literārās jaunrades prozas konkurss “Mans stāsts”

25.05.2022.

Noslēdzies Latgales Reģionālās pensionāru apvienības organizētais Latgales senioru literārās jaunrades prozas konkurss “Mans stāsts”. Tajā piedalījās 27 Latgales seniori no 5 novadiem. Konkursā tika iesūtīti 28 darbi. Patīkami tas, ka no Preiļu novada Pensionāru biedrības piedalījās 16 seniori. Visi iesūtītie darbi tika augsti novērtēti ar Atzinības un Pateicības rakstiem, sadalīti pa nominācijām.
Nominācijā “Dzīves stāsti” tika apbalvoti – Valentīna Kudiņa, Anatolijs Briška, Anita Sparāne, Broņislava Rubine, Elma Aksjonova, Marija Vaivode un Marija Volkova.
Nominācijā “Dokumentālais stāsts” novērtēti Valentīnas Karpušenko, Annas Brūveres, Innas Brices, Tamāras Paškovas un Antoninas Pastares rakstītās esejas.
Nominācijā “Radošais darbs” novērtētas Irēnas Jokstes, Annas Lāces un Veronikas Lazdānes rakstītās domas.
Nominācijā “Bērnības atmiņas” Agafijas Trusovas rakstītās spilgtās atmiņas.
18. maijā visi 16 autori un ieinteresētie seniori tika ielūgti uz kopēju saietu Ādama un Ievas saliņā Preiļu parkā. Pasākumu kuplināja Preiļu novada pašvaldības deputāte Maruta Plivda. Jau vairākus gadus viņa atbalsta senioru radošo darbu konkursus, izsaka pateicību visiem un mudina arī turpmāk būt aktīviem.
Preiļu novada pensionāru biedrības Valdes prieksēdētāja, Latgales reģionālās pensionāru apvienības priekšsēdētājas vietniece Marija Briška pastāstīja, ka radošo darbu konkursi Latgalē jau notiek no 2018. gada. Īpaši aktuāla šī tēma kļuva pandēmijas laikā, kad bija aizliegumi pulcēties kopā. Bija iespēja vienatnē parunāt ar sevi, arī izteikt savas domas rakstiski, paanalizēt savu dzīves gājumu, atcerēties bērnības gaitas un pacilāt atminā skaistākos dzīves brīžus.
Pie kopīgas siltas tējas un kafijas pauzes sapulcējušies izteica sirsnīgus pateicības vārdus Marijai Briškai par iedvesmu, iedrošinājumu, rosinājumu, uzmundrinājumu un atbalstu tēmu izvēlē, par noteiktā konkursa termiņa ievērošanu. Jau tradicionāli ar apsveikuma dziesmām apbalvotos sveica senioru vokālais ansamblis “Virši”.

Preiļu novada
Pensionāru biedrības
valdes locekle Marija Volkova

Pēdējās izmaiņas: 25.05.2022.