Centrālajā vēlēšanu komisijā reģistrētās vēlētāju iniciatīvas, par kurām šobrīd notiek parakstu vākšana

25.05.2022.

Cienījamie iedzīvotāji, šobrīd jūsu demokrātiskajai līdzdalībai ir atvērtas trīs vēlētāju iniciatīvas par likumu ierosināšanu.
1. Likumprojekts “Grozījums Latvijas Republikas Satversmē” (30/07/2021). Parakstu vākšana notiek par ģimenes jēdziena nostiprināšanu Satversmē. Ierosinātājs: “Latvijas vīru biedrība”.
2. Likums a “Grozījumi par 2012. gada 8. novembra likumlikumā “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu”” atcelšanu (25/09/2021).Parakstu vākšana notiek par 2012. gada 8. novembra likuma ”Grozījumi likumā ”Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu”” atcelšanu. Ierosinātājs: “Atvērtās pārvaldības partnerība Latvijā”.
3. Likumprojektu “Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē” (25/01/2022). Parakstu vākšana notiek par vēlētāju skaita samazināšanu likumu un Saeimas atsaukšanas ierosināšanai līdz 50 000, kā arī mazāku balsotāju skaitu likuma pieņemšanai tautas nobalsošanā. Ierosinātājs: “Brīvību tautai”.

Pašvaldībā ir iespējams apliecināt parakstu par atbalstu iniciatīvām, piesakoties pie pašvaldības iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistes Anitas Livdānes (tālr. 65322766, Raiņa bulvāris 19., Preiļi) un Bāriņtiesā (Iepriekš piesakoties pa tālr.: 65322106, 08.00-12.00 pirmdien, ceturtdien Aglonas ielā 1a, Preiļos).
Par izsludinātajām iniciatīvam un Jūsu pilsoniskās līdzdalības iespējām Jūs vairāk uzzināsiet: www.latvija.lv/pv vai www.cvk.lv.

 

 

Pēdējās izmaiņas: 26.05.2022.