Preiļu novadā jaunieši realizēs vides un dabas projektu “Daba – apvieno Mūs!”

25.05.2022.

Preiļu novadā tiks realizēts projekts “Daba – apvieno Mūs!”, kas norisināsies ar Eiropas Savienības programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” atbalstu. Projekta idejas autori un realizētāji ir biedrība “Jaunie Spārni”, sadarbībā ar 7 aktīvu jauniešu darba grupu un Preiļu novada Jauniešu centru “ČETRI”.

Projekta mērķis apvienot jauniešus no dažādām lauku teritorijām un mazināt nevienlīdzību to vidū organizējot iekļaujošas neformālās izglītības un informatīvās aktivitātes.

Projekta laikā vēlamies organizēt dažāda veida izzinošas, aktīvas un radošas aktivitātes , lai sniegtu jauniešiem (tai skaitā arī jauniešus no sociālā riska grupām) iespēju lietderīgi pavadīt laiku ārpus ierastās vides brīvā dabā, jauniešiem draudzīgā un saliedētā vidē. Caur savstarpējo sapratni, kopā būšanu un sadarbību tiks veicināta  jauniešu sadarbība un veidota izpratne par demokrātijas vērtībām kā vienlīdzība, brīvība, cieņa, dzīvība, individualitāte, izvēle, līdzdalība, pilsoniska sabiedrība un sociālajām vērtībām kā  rūpes, atbalsts, atbildība, drošība, veselība stiprināšanas nozīmīgums, stipru un stabilu draudzības saišu veidošanā un uzturēšanā.  Dažādu jaunu prasmju apgūšana: socializēšanās, darbošanās grupā, līderisma prasmes, komunikācijas prasmes, sadarbības prasmes, organizēšanas, koordinēšanas un vadīšanas prasmes.

Projektā tiks realizētas sekojošas aktivitātes:

  • 4 nodarbības par vides saudzēšanu, veselīgu dzīvesveidu un klimata pārmaiņām
  • 2 kino vakari un diskusijas
  • aktīvās atpūtas un izziņas aktivitātes brīvā dabā (Laivu brauciens, pikniks, sporta un vides diena, pārgājiens uz ezeru, dalība Lielajā talkā)
  • brīvprātīgais darbs labdarības akcijā, Preiļu pilsētas svētkos un meža stādīšana
  • 2 neformālās izglītības nodarbības par sadarbību, iekļaušanu, veselīgu dzīvesveidu
  • 4 radošās darbnīcas
  • izglītojoša ekskursija uz eko poligonu “Getliņi”
  • 3 projekta izvērtēšanas aktivitātes

Projekta ietekmē jaunieši gūs izpratni par sabiedriskiem un demokrātiskiem procesiem, tiks sekmēta dažādu jauniešu iekļaušana, sadarbības un līdzdalības prasmes. Projektā gaitā jaunieši tiksies ar NVO un kopienu, iestāžu, pašvaldības lēmumu pieņēmējiem un tā rezultātā izveidosies un tiks sekmēts kvalitatīvs dialogs starp šīm grupām, kā arī palielināsies jauniešu ietekme un līdzdalība pilsoniskajās aktivitātēs.

Veidojot, organizējot un piedaloties projekta aktivitātēs – jaunieši apgūs jaunas zināšanas un praktiskas lietas par vidi, par veselīgu dzīvesveidu un “zaļu” ikdienu. Projekta aktivitātes sniegs jauniešiem iespēju lietderīgi pavadīt brīvo laiku, apgūt dažādas jaunas prasmes: socializēšanās, darbošanās grupā, līderisma prasmes, komunikācijas prasmes, sadarbības prasmes, organizēšanas, koordinēšanas un vadīšanas prasmes.

Projekta rezultātā jaunieši uzlabos savas kompetences vides, veselīga dzīvesveida, klimata pārmaiņu, pilsoniskuma un sociālās iekļaušanas jomā, kā arī jaunieši attīstīs savas personības iezīmes, komunikācijas un sadarbības prasmes, bagātinās savu kontaktu loku un stiprinās kopienu.

Projekta finansējums no programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” – 8 178,00 EUR

Projekta īstenošanas laiks: no 2022. gada jūnija līdz 2023. gada maijam.

 

Sagatavoja
Projekta “Daba – apvieno Mūs!” darba grupa

Pēdējās izmaiņas: 25.05.2022.