Preiļu novada Upmalas pagastā tiek realizēts projekts “Brīvdabas un aktīvās atpūtas parka “Vecvītoli” teritorijas labiekārtošana”

20.05.2022.

Preiļu novada pašvaldībā notiek darbs pie investīciju projekta “Brīvdabas un aktīvās atpūtas parka “Vecvītoli” teritorijas labiekārtošana” Upmalas pagastā realizācijas, kā rezultātā plānots izveidot parku, nodrošinot drošu vides pieejamību, atpūtas iespējas un veselīgu, fiziski aktīvu dzīvesveidu novada iedzīvotājiem un viesiem.

Ideja par nepieciešamību labiekārtot muižas pils apkārtnes teritoriju un radīt pieejamu atpūtas vietu kādreizējai Vārkavas novada domei radās pirms vairākiem gadiem. Laika gaitā tika veikti dažādi saskaņošanas un plānošanas darbi, lai varētu gūt finansiālu atbalstu projekta realizācijai. 2021. gadā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) pieņēma lēmumu piešķirt Vārkavas novadam prioritāro investīciju projekta aizņēmumu. Projektu toreiz neizdevās īstenot, jo būvnieks Covid ierobežojumu dēļ lauza līgumu. Preiļu novada pašvaldība, kuras sastāvā pēc Administratīvi teritoriālās reformas (ATR) ietilpst arī bijušais Vārkavas novads, izvērtējot projekta nozīmību vietējās teritorijas un kopienas attīstībā, nolēma projektu realizēt.

Upmalas pagasts ir teritorija ar dziļām kultūrvēsturiskajām tradīcijām, kur pēdējo gadu laikā sāk atgriezties jaunas ģimenes. Tur atrodas Vārkavas (Vecvārkavas) muižas pils, skola, pagasta pārvalde, kultūras nams, sabiedriskais kopienu centrs u.c. Šāda projekta realizācija ilgtermiņā būs ārkārtīgi vērtīgs ieguvums ne tikai pašiem Upmalas un tuvāko pagastu iedzīvotājiem, bet arī ļaus paplašināt tūristu piesaistes iespējas.

Projekta gaitā tiks labiekārtota dabas taka, piedāvājot objekta izmantošanu arī ziemas sezonā (slēpošanas trase), paredzētas piekļuves iespējas cilvēkiem ar kustību traucējumiem, velonovietnes riteņbraucējiem un autostāvvieta apmeklētājiem, rotaļu laukuma ar gumijas segumu izbūve, aprīkojuma montāža, uzstādīšana. Būvniecības gaitā tiks izbūvēts stāvlaukums, ierīkotas taciņas un tiltiņi, uzstādīti soli un atkritumu urnas, ierīkota elektroapgāde, kā arī stādīti koki un puķes, veikta apzaļumošana. Tāpat paredzēts izbūvēt lapeni, ierīkot trenažieru un bērnu rotaļu laukumus.

Šādas atpūtas vietas pieejamība ļaus ikvienam interesentam dažādot savas fiziskās aktivitātes, kas pie mūsdienu dzīves ritma ir svarīgi ikviena vecuma cilvēkam. Labiekārtotais parks būs ciematā nozīmīga vieta arī jaunajām ģimenēm, kur ērti piekļūt mammām ar ratiem, lai bērni varētu rotaļāties vai izmantot āra trenažierus. Ņemot vērā šī brīža cenu sadārdzinājumu, ne mazāk svarīgi ir tas, ka šādi rekreācijas pakalpojumi vietējiem iedzīvotājiem atpūtas parkā būs pieejami tuvu dzīves vietai un bez maksas.

Brīvdabas un aktīvās atpūtas parka izveide ir būtisks ieguldījums ilgtermiņā. Šī brīža ģeopolitiskie un dažādi citi ārējie apstākļi nedrīkst apstādināt nedz pašvaldības, nedz arī valsts attīstību dažādās jomās, tādēļ jo svarīgāk tieši šajā brīdī resursus investēt lietās un projektos, kas iedzīvotājiem būs vajadzīgi arī raugoties tālejošāk. Faktori, kas ietekmēs ekonomiskos procesus šajā un tuvākajos gados, nav prognozējami, tostarp arī dažādu izmaksu pieaugums, tāpēc iespēju atlikšana šobrīd varētu ilgtermiņā negatīvi atsaukties uz sabiedrības dzīves līmeni un mūsu visu kopējās dzīves telpas attīstību.

*Projekta kopējās plānotās izmaksas sastāda 426226 EUR. Būvdarbus īsteno SIA “Austrumu būvnieks”, būvuzraudzību veic SIA “Warss”, autoruzraudzību SIA “ARG”. Paredzētais būvdarbu ilgums – 7 mēneši.

Informāciju sagatavoja
Preiļu novada pašvaldības Attīstības, investīciju un inženiertehniskā daļa
un Sabiedrības iesaistes un mārketinga daļa

Pēdējās izmaiņas: 20.05.2022.