Kapusvētki Preiļu novada kapsētās 2022. gadā

19.05.2022.

Preiļos
6. augustā 15.00 Preiļu Jaunajos kapos
7. augustā 15.00 Preiļu pilsētas kapos
21. augustā 15.00 Preiļu Vecajos kapos

Aglonas pagastā
4. jūnijā 14.00 Leitānu kapos
4. jūnijā 15.00 Gūteņu kapos
19. jūnijā 15.00 Valaiņi kapos
3. jūlijā 14.00 Madelānu kapos
16. jūlijā 13.00 Ezera Ukinu kapos
17. jūlijā 13.00 Bērzgales kapos

7. augustā 14.00 Aglonas kapos (12.00 Sv. Mise Aglonas Bazilikā par mirušajiem, kas apbedīti Aglonas kapos)

Aizkalnes pagastā
11. jūnijā 12. 00 Jasmuižas kapos (11.00 Sv. Mise Jasmuižas baznīcā)
11. jūnijā 13. 00 Bleidenes kapos
18. jūnijā 15.00 Raipoles kapos
25. jūnijā 15.00 Gāgu kapos
2. jūlijā 12:00 Daugaviešu kapos

Galēnu pagastā
11. jūnijā 12.00 Bukšinu kapos
16. jūlijā 12.00 Maltas Trūpu kapos
20. augustā 14.00 Vidsmuižas kapos (13.00 Sv. Mise baznīcā)

Pelēču pagastā
4. jūnijā 13.00 Džeriņu kapos
5. jūnijā 15.00 Solkas kapos
23. jūlijā 12.00 Pelēču kapos
23. jūlijā 13.00 Gornijašu kapos
23. jūlijā 14.00 Bramaņu kapos
30. jūlijā 12.00 Ārdavas (Vecumu) kapos
30. jūlijā 13.00 Krasnagorkas kapos

Preiļu pagastā
9. jūlijā 15.00 Ivdrīšu kapos
10. jūlijā 15.00 Pupāju kapos
11. jūnijā 15.00 Ribuļu kapos
16. jūlijā 12.00 Seiļu kapos (ar Sv. Misi)
31. jūlijā 15.00 Dzeņu kapos
13. augustā 15.00 Šoldru kapos

Riebiņu pagastā
29. maijā 15.00 Petrovsku kapos
4. jūnijā 15.00 Sprindžu kapos
5. jūnijā 15.00 Sila-Ondzuļu kapos
12. jūnijā 15.00 Kokoriešu kapos
18. jūnijā 10.00 Sv. Mise Pieniņu baznīcā par mirušajiem, kas apglabāti Pieniņu (vecajos) kapos
25. jūnijs 12.30 Riebiņu kapos (11:00 Sv. Mise Riebiņu baznīcā)
24. jūlijā ap 15.30 Baibu kopos (pirms tam Sv. Annas un Joahima svētku svinības Pieniņu baznīcā)

Rožkalnu pagastā
3. jūlijā 12.00. Sv. Mise par mirušajiem Kalupes Vissvētākā Altāra Sakramenta Romas katoļu baznīcā
9. jūlijā 10.00 Āpšu kapos
9. jūlijā 13.00 Strodu kapos
9. jūlijā 15.00 Augšmuktu kapos 
16. jūlijā 12.00 Lazdānu kapos

 

Rušonas pagastā
5. jūnijā 14.00 Rutuļu kapos
19. jūnijā 12.00 Kristapeņu kapos
26. jūnijā 15.00 Žogotu kapos
2. jūlijā 13.00 Eikšas kapos
3. jūlijā 12.00 Rušonas kapos
9. jūlijā 15.00 Antanišku kapos
16.jūlijā 15.00 Rutkovsku – Kažu kapos
23. jūlijs 13.00 Ondzuļu kapos
23. jūlijs 15.00 Eisāgu kapos
24. jūlijā 15.00 Gailīšu (Gaiļmuižas) kapos

Saunas pagastā
10. jūnijā 8.00 Jakušu kapos
25. jūnijā 11.00 Aizupiešu kapos
2. jūlijā 11.00 Betišķu kapos
2. jūlijā 13.00 Lakausku kapos
2. jūlijā 15.00 Pauniņu kapos
3. jūlijā 15.00 Prīkuļu kapos
23. jūlijā 12.00 Skuteļu kapos
30. jūlijā 10.00 Orīšu kapos
30. jūlijā 12.00 Smelteru kapos
6. augustā 11.00 Anspoku kapos

Silajāņu pagastā
23. jūlijā 12.30 Červoniku kapos
6. augustā 13.00 Silajāņu kapos

Sīļukalna pagastā
4. jūnijā 12.00 Kapenieku kapos (ar Sv. Misi kapličā)
11. jūnijā 12.00 Teilānu kapos (ar Sv. Misi kapličā)
9. jūlijā 12.00 Opolūs kapos
9. jūlijā 13.30 Salenieku kapos
16. jūlijā 14:00 Seiļu (Sīļukalna) kapos

Stabulnieku pagastā
4. jūnijā 15.00 Brišku-Balckaru kapos
18. jūnijā 12.00 Saunas Vulānu kapos
2. jūlijā 12.00 Krištobu kapos
30. jūlijā 12.00 Pastaru kapos
6. augustā 12.00 Trūpīšu kapos
27. augustā 12.00 Salīšu kapos

Upmalas pagastā
30. jūlijā 11.30 Vārkavas kapos (10.00 Sv. Mise Vārkavas baznīcā)
31. jūlijā 14.30 Vanagu kapos ( pirms tam Sv. Mise Vanagu baznīcā)

Vārkavas pagastā
28. maijā 13.00 Borbaļu kapos
23. jūlijā 12.00 Pilišku kapos

 

Kapusvētku saraksts (DOC)

Pēdējās izmaiņas: 02.06.2022.