Senioru lustes Preiļu novadā

04.04.2022.

Laika nepielūdzamais ritējums liek mums katru dienu, nedēļu, mēnesi dzīvot aktīvi, interesanti. Lai izjustu dvēseles piepildījumu, lai sagādātu prieku sev un apkārtējiem, jebkurā vecumā jādarbojas sabiedrībā, jābauda domubiedru klātbūtne. Mūsu seniori daudz lasa, nodarbojas ar rokdarbiem, palīdz audzināt mazbērnus un mazmazbērnus. Daudzi aktīvi darbojas pašdarbībā – danco, dzied, spēlē, kas nu kuram tuvāks un mīļāks. Mūsu senioriem ir savi pašdarbības kolektīvi. Tie greznojas ar skaistiem nosaukumiem – Orhi-deja, Melodīva, Senjorita, Večerinkas muzikanti, Dzīves virpulī. Kolektīvu dalībnieki ir savstarpēji pazīstami, draudzīgi un bieži vien kopā svin svētkus.  Lai sev un sabiedrībai parādītu, ko ir iemācījušies, spītējot pandēmijas laika ierobežojumiem, pašdarbnieki apvienojās vienā pasākumā- Jāzepa dienas lustēs “Kad sirdī pavasaris”, kas 2022. gada 19. martā notika Preiļu novada Rožkalnu KN. Katram kolektīvam ar trim priekšnesumiem bija jāparāda savas zināšanas, jāpierāda savas prasmes. Tas arī izdevās. Ņiprie dejas soļi, skanīgās dziesmas un krāšņie tērpi gandarīja gan pašus pašdarbniekus, gan skatītājus.

Pateicoties Preiļu novada Kultūras pārvaldes atbalstam un pasākuma vadītājas Ināras Určas atraktivitātei, šis pasākums izvērtās par īstu dzīves svinēšanas brīdi. Paldies ciemiņiem- vidējās paaudzes deju kolektīva “Talderi”(vadītāja Silvija Kurtiņa) dancotājiem. Viņu sniegums ar latviešu tautas dejām lika ikvienam, arī pašam neaktīvākajam apmeklētājam, pasmaidīt un kaut domās kustēties un lekt polkas solī.

Pasākumam bija arī apslēpts motīvs, ko Ināras kundze atklāja tikai pirmās daļas noslēgumā – tas bija deju kopas “Dzīves virpulī” divdesmitā darbošanās gada noslēguma svinību starts. Starts? Jā. Dāmas apņēmušās svētkus turpināt.

Programmas otrajā daļā “Večerinkas muzikanti” neļāva nevienam bezrūpīgi sēdēt, bet lika baudīt dzīvi jestros dančos.

Paldies senioriem par aktīvu darbošanos, paldies par sava meistarības līmeņa celšanu mēģinājumos, paldies, ka nekautrējās savas prasmes atklāt citiem, paldies kolektīvu vadītājiem par ieguldīto darbu, par rūpēm, jo darbs ar senioriem nav vienkāršs. Lai mums visiem veiksme arī turpmāk, lai jaunas idejas kopīgu pasākumu veidošanā! Lai laba veselība un daudz prieka!

 

                            Preiļu novada biedrību: “Vārkavas novada pensionāri”, “Riebiņu varavīksne”, “Aglonas senioru biedrība”  valdes

 

   

Pēdējās izmaiņas: 18.05.2022.