Biedrība “Spēkavots” īsteno projektu Aglonas vidusskolas audzēkņiem “Radi pats”

18.05.2022.

Aglonas pagasta biedrība “Spēkavots” piedalījās Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” jaunatnes iniciatīvu projektu konkursā ar projekta pieteikumu “Radi pats” un guva atbalstu.

Projekta “Radi pats” mērķis – ieinteresēt un iesaistīt PMP riska grupas izglītojamos  projekta “Radi pats” radošajā procesā, tādā veidā palielinot interesi par radošo procesu, kurā viņš pats var darboties.

Galvenās plānotās aktivitātes: interaktīvās darbnīcas “Sāc mākslot!”, plenērs “Radam kopā”, radošās darbnīcas “Viens no mums” un praktiskās nodarbības “Arī paši varam!”.

Projekta norises vieta – Aglonas pagasts, projekta sadarbības partneris- Aglonas vidusskola.

Projektā piedalās izglītojamie no 5. līdz 12. klasei,  t. sk. 50 PMP riska grupas izglītojamie.

Projekta ietvaros jau tika organizētas radošās darbnīcas “Viens no mums”.

Sveicinot pavasari, 27. maijā Aglonas vidusskolā notiks interaktīvās darbnīcas “Sāc mākslot!”, plenērs “Radam kopā” un  praktiskās nodarbības “Arī paši varam!”, kuras vadīs un kopā ar jauniešiem darbosies  mākslas terapeits, mākslinieki un amatnieki. Aglonas vidusskolas apkārtne un telpas tiks papildinātas ar radošiem darbiem.

Projekta aktivitātes ir saistošas jauniešiem, veicina jauniešu uzņēmību, realizē viņu idejas, pilnveido viņu personību un vispusīgu attīstību, palīdz apzināties savas spējas un prasmes, palielina viņu motivāciju turpināt izglītību un veicina aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē.

Projekta “Radi pats” aktivitāšu vadītāja Vija Kovaļkova

Pēdējās izmaiņas: 18.05.2022.