Preiļu novada pašvaldības darba aizsardzības speciālists Ivars Anspoks saņēmis Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Goda rakstu

18.05.2022.

Par godu Ugunsdzēsēju un glābēju dienai un Ugunsdzēsības Latvijā 157. gadadienai svinīgā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona brigādes apbalvošanas pasākumā Goda rakstu (2022. gada 26. aprīļa rīkojums Nr. 22-1.8/1080) par personīgo ieguldījumu epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanā civilās aizsardzības sistēmas ietvaros saņēma Preiļu novada pašvaldības darba aizsardzības speciālists Ivars Anspoks.

Pēdējos pāris gadus epidemioloģiskā situācija pilnībā regulēja dažādu iestāžu, tostarp pašvaldības darba ikdienu. Atsevišķās jomās bija iespējams turpināt strādāt attālināti, taču nemitīgi bija nepieciešams nodrošināt drošus apstākļus tiem, kuru darbu nav iespējams veikt bez tieša kontakta, piemēram, sociālās aprūpes iestādēs, pirmsskolas izglītības iestādēs u.c. Īpaši izaicinoši strukturēt darbus un plānot visu nepieciešamo higiēnas līdzekļu, testu un masku loģistiku un sadali kļuva 2021. gadā, kad pēc administratīvās reformas novads kļuva krietni lielāks, attiecīgi arī pārvaldāmo iestāžu skaits manāmi pieauga.

“Lai arī Goda raksts pasniegts par personīgo ieguldījumu, viens pats es nebūtu ticis galā, tas noteikti bija komandas darbs. Tāpēc gribu teikt paldies grāmatvedēm M. Pastarei, I. Sitnikai, V. Želvei, par to, ka vienmēr palīdzēja tikt galā ar dokumentāciju un rēķiniem; manam kolēģim darba aizsardzības jautājumos Edgaram Urbanovičam par palīdzību visu epidemioloģiskās drošības līdzekļu saņemšanā un šķirošanā, kā arī transporta daļas šoferiem par palīdzību ar transportēšanu un citiem kolēģiem, kuri palīdzēja”, tā par saņemto apbalvojumu piebilst Ivars.

Preiļu novada pašvaldības vārdā sirsnīgi sveicam ar apbalvojumu!

Informāciju sagatavoja
Preiļu novada pašvaldības Sabiedrības iesaistes un mārketinga daļa

Pēdējās izmaiņas: 18.05.2022.